Πολιτική απορρήτου – OLD

Πολιτική απορρήτου

Ακολούθως διατυπώνεται η πολιτική της BERGMANN KORD όσον αφορά το απόρρητο των λαμβανόμενων πληροφοριών. Η BERGMANN KORD διατηρεί κάθε στιγμή το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική της κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στους χρήστες μέσω του site.

 

Συλλογή  πληροφοριών | INFO COLLECTION

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν:

-τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω διαδικτύου

-τα στοιχεία που υποβάλλετε στις φόρμες διάγνωσης (διευθύνσεις, τηλέφωνα, επάγγελμα, ηλικία, φωτογραφίες κλπ)

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων | PRIVACY POLICY

Η BERGMANN KORD εγγυάται την απόλυτη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, βάσει των σχετικών διατάξεων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι πληροφορίες που υποβάλλετε δεν πρόκειται να διαρρεύσουν σε τρίτους και για κανένα σκοπό*, πλην της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτές από συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού (γιατρών, υπευθύνων) για την άρτια διεκπεραίωση:

– της διαδικασίας online διάγνωσης

– της αποστολής των προιόντων που επιλέγετε μέσω διαδικτύου.

Τόσο η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου όσο και οι λοιπές πληροφορίες που υποβάλλετε θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

*Εξαίρεση: Οι περιπτώσεις που μπορεί να διακυβεύεται η ασφάλεια των χρηστών του site, τα δικαιώματα και η κυριότητα της BERGMANN KORD, καθώς και σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή μας από τη νομοθεσία για ειδικούς λόγους.

Ο χρήστης δικαιούται σε κάθε περίπτωση να αξιώσει και να επιτύχει διαγραφή των στοιχείων του από το αρχείο προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας.

 

Επικοινωνία μέσω e-mail

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε λιγότερα στοιχεία, μπορείτε να αποστείλετε τη Φόρμα Επικοινωνίας με τα δεδομένα που θεωρείτε εσείς σημαντικά. Εάν επιθυμείτε να λάβετε απάντηση σε διαφορετικό e-mail από το δικό σας, παρακαλούμε να το αναφέρετε.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα παραπάνω ή επιθυμείτε κάποια περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@kord.gr.