Специјализација и искуство во третманот при губење на коса

 

Главное здание клиники волос Bergmann Kord. Центральная клиника Bergmann Kord в Афинах.

Со основањето на првиот научен центар за опаѓање на косата во 1979, клиниката за коса BERGMANN KORD денес е признаена како една од најспецијализираните центри за трансплантација на коса ширум светот.

Со комбинирање на најсовремената медицинска технологија и најновите сознанија BERGMANN KORD нуди најсовремени третмани при губиток на коса преку имплементацијата на специјализирани медицински протоколи и напредни методи.

Медицинскиот тим на BERGMANN KORD има изведено повеќе од 70 илјади третмани за трансплантација на коса на пациенти низ целиот свет. Тесната специјализација и екстензивното искуство при операциите за транплантација на коса, заедно со имплементацијата на последните медицински методи обезбедува висококвалитетни резултати кои продуцираат природен раст на косата.

Покрај процедурите за трансплантација на коса, BERGMANN KORD исто така имплементира третмани за превенција при опаѓање на косата преку поставување на стем клетки и специјализирани третмани за опаѓање на коса, како и третмани кои го стабилизираат нарушувањата на скалпот.

Во личната консултација со експертите од BERGMANN KORD се прави микроскопска анализа на коса и скалп и заинтересираните клиенти се информираат за сите прашања во врска нивниот проблем околу опаѓањето на коса.

BERGMANN KORD
исто така води 6 медицински центри во Грција.

 

Online Diagnosis Form

By completing the Online Diagnosis Form, you enable us to draw reliable and accurate conclusions. Through a detailed assessment of the information and photos you provide to BERGMANN KORD, our doctors can ascertain:

  • Whether you have a donor area that is suitable for a hair transplant procedure
  • The hair transplant plan best suited to you
  • The number of follicular units needed required

The number of follicular units required is the main factor in determining the cost of your personal treatment. Our calculations take into account the type and extent of thinning, the desired degree of thickness and your personal goals.

You will receive a prompt answer and you will be informed in detail regarding the cost of your personal treatment and everything else you need to know in order to move ahead confidently to a hair transplant.

Your photos are necessary for our evaluation. They must include the thinning as well as the donor area.

Online Diagnosis Form

We appreciate and welcome your suggestions or anything else you think as important which you can send us via any other Communication Form. As far as your Medical History Data is concerned you can trust us as much information as you think might ease our communication.

Thank you for your Interest in our clinic.