Специјализација и искуство во третманот при губење на коса

 

Со основањето на првиот научен центар за опаѓање на косата во 1979, клиниката за коса BERGMANN KORD денес е признаена како една од најспецијализираните центри за трансплантација на коса ширум светот.

bergmann_ktirioСо комбинирање на најсовремената медицинска технологија и најновите сознанија BERGMANN KORD нуди најсовремени третмани при губиток на коса преку имплементацијата на специјализирани медицински протоколи и напредни методи.

Медицинскиот тим на BERGMANN KORD има изведено повеќе од 60 илјади третмани за трансплантација на коса на пациенти низ целиот свет. Тесната специјализација и екстензивното искуство при операциите за транплантација на коса, заедно со имплементацијата на последните медицински методи обезбедува висококвалитетни резултати кои продуцираат природен раст на косата.

Покрај процедурите за трансплантација на коса, BERGMANN KORD исто така имплементира третмани за превенција при опаѓање на косата преку поставување на стем клетки и специјализирани третмани за опаѓање на коса, како и третмани кои го стабилизираат нарушувањата на скалпот.

Во личната консултација со експертите од BERGMANN KORD се прави микроскопска анализа на коса и скалп и заинтересираните клиенти се информираат за сите прашања во врска нивниот проблем околу опаѓањето на коса.

BERGMANN KORD
исто така води 13 медицински центри во Грција и Кипар

Send this to a friend
For your Information : BERGMANN KORD клиника
Page URL : https://www.kordhairclinics.gr/mk/