Διάγνωση Εμφύτευσης σε λοιπά σημεία του σώματος

Διάγνωση Εμφύτευσης σε λοιπά σημεία του σώματος

ΓΕΝΙΚΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η διάγνωση εμφύτευσης σε λοιπά σημεία πραγματοποιείται στην Bergmann Kord, με μοναδικό σκοπό να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι την εμφάνιση που επιθυμούν και να αποκαταστήσουν ή να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν.
Συνήθως αυτό αποφασίζεται  για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Στόχο αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς να αλλοιωθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας τους.

Όταν η τριχόπτωση προκαλεί ανεπιθύμητη αραίωση σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, τότε η μεταμόσχευση μαλλιών FUE (Follicular Unit Extraction) αξιοποιείται για την αποκατάσταση ή ενίσχυση της τριχοφυΐας.
Πλέον, χάρη στις δυνατότητες της μεθόδου και τη τεράστια εμπειρία, επιτυγχάνεται η μετεμφύτευση τριχών και εκτός του τριχωτού της κεφαλής, σε γένια, φρύδια, λοιπά σημεία του σώματος, αλλά και κάλυψη ουλών ή σημαδιών.

Πλάνο Εμφύτευσης Τριχών FUE

Συγκεκριμένα, η εμφύτευση τριχών στη Bergmann Kord, πραγματοποιείται με την εφαρμογή της μεθόδου FUE και βασίζεται στη μεμονωμένη εξαγωγή τριχοθυλακίων από το τριχωτό.Αυτά μεταφέρονται ένα-ένα από τη δότρια περιοχή στα σημεία όπου εμφανίζεται αραίωση.

Πρόκειται για μία λεπτή και πολύ απαιτητική διαδικασία και προϋποθέτει απόλυτη ακρίβεια και προσοχή.
Κατ’ αυτή εξάγονται τα πιο λεπτά τριχοθυλάκια μικρής διαμέτρου και ειδικών προδιαγραφών και τοποθετούνται στην κατάλληλη γωνία, φορά και βάθος, ώστε η κατεύθυνση των τριχών να αποδίδει μια απολύτως φυσική εμφάνιση.

Συνεπώς, η εμφύτευση σε λοιπά σημεία, λόγω της ιδιαιτερότητας της εφαρμογής, θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά εξαρχής. Επιβάλλεται η άρτια εξειδίκευση του ιατρικού επιτελείου με ιδιαίτερη γνώση για λεπτούς χειρισμούς.
Εξίσου σημαντικό γεγονός είναι τα βήματα της διαδικασίας να προκαθοριστούν σε συνάρτηση με το προφίλ και τις ανάγκες του υποψηφίου.
Απαραίτητη, λοιπόν, προϋπόθεση για την εξασφάλιση του προσδοκώμενου αποτελέσματος, είναι η διαμόρφωση ειδικού πλάνου, πριν την εφαρμογή της μεθόδου.

Για αυτόν τον λόγο, μετά από προσωπική συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο κατά την οποία θα αναλυθούν όλες οι λεπτομέρειες, οι ιατροί της Bergmann Kord θα σχεδιάσουν το κατάλληλο πλάνο για την αποκατάσταση της απώλειας τριχών στα συγκεκριμένα σημεία.
Όλα αυτά βασιζόμενοι στην κλινική εικόνα, τις επιθυμίες και τα χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου, επιλέγουν και κατόπιν υλοποιούν ένα πλάνο εμφύτευσης. Αυτό θα οδηγήσει σε ολοκληρωμένο, αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα.

Οι Βασικοί Παράμετροι

Το πλάνο σχεδιάζεται  με την ενεργό συμμετοχή του υποψηφίου, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες παραμέτρους, ώστε να ανταποκρίνεται στους προσωπικούς του στόχους, τις δυνατότητες, την εμφάνιση και φυσικά, την αισθητική του.

Οι βασικοί παράγοντες που συνεκτιμώνται για τη διαμόρφωση του πλάνου, είναι οι εξής:

  • Τα Ατομικά Χαρακτηριστικά, όπως το σχήμα και οι συμμετρίες του προσώπου, η ηλικία κ.ά.
  • Ο Βαθμός Τριχόπτωσηςως ένδειξη μερικής ή ολικής αραίωσης της περιοχής.
  • Οι Δυνατότητες της Δότριας Περιοχής,ώστε να εκτιμηθούν τα αποθέματα τριχοφυΐας.
  • Η Μελλοντική εξέλιξη της Τριχόπτωσης, για ενδεχόμενη μελλοντική εμφύτευση ίδιας αποτελεσματικότητας.
  • Προδιαγραφές μαλλιών & τριχωτού,όπως η διάμετρος, το χρώμα, το είδος και η ελαστικότητα της τρίχας, για την επίτευξη της πυκνότητας.
  • Επιθυμίες και Δυνατότητες υλοποίησης, καθώς λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι προσωπικές επιθυμίες του ενδιαφερόμενου, τόσο ως προς τον βαθμό κάλυψης της αραίωσης, όσο και ως προς τον βαθμό πυκνότητας. Ωστόσο, οι στόχοι πρέπει να είναι εφικτοί και πραγματοποιήσιμοι, σύμφωνα με τις δυνατότητες του τριχωτού και τον σχηματισμό ενός καλού προσωπικού πλάνου.

Όλα αυτά καταχωρούνται στο προσωπικό Ιατρικό Αρχείο, για οργανωμένη και πλήρη παρακολούθηση κάθε περίπτωσης.

Επισκεφθείτε το εξειδικευμένο www.fuehairclinic.eu 
Μάθετε τα πάντα για την Νέα, Σύγχρονη τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
fuehairclinic.eu - Το εξειδικευμένο site για την τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE