Kliniğimz

Yunanistan’ın bir numaralı saç kliniği ve dünya çapında en uzmanlaşmış saç kliniklerinden biri olan BERGMANN KORD, 1979 yılında kurulmuş olup KORD GROUP’un bergmann_ktirioüyesidir. BERGMANN KORD, organizasyon ve işleyiş konularında Alman modelini takip etmekte ve sadece saç dökülmesinin teşhis ve tedavisine yönelik faaliyet yürütmektedir.

Saç dökülmesine karşı bilimsel yöntemlerle mücadele edilmesi BERGMANN KORD’un yegâne faaliyet alanıdır ve bu alanda uzmanlaşmanın ve yıllara yayılan deneyimin biraradalığı, en gelişkin ve kesin çözümlerin uygulanmasını sağlamaktadır.

BERGMANN KORD bütünlüklü ve bilimsel teşhis programları ve kişiselleşmiş tedaviler uygulamakta ve saçların bakımı ile güçlendirilmesi konularına mahsus bir ürün dizisi sunmaktadır.

34 yıllık faaliyeti boyunca BERGMANN KORD istikrarlı bir biçimde klinik araştırmaya, yeniliklere ve gelişmiş teknolojinin edinilmesine yatırım yapmaktadır.

Yunanistan’da ilk saç nakli, BERGMANN KORD doktorları tarafından gerçekleştirilmiştir. O zamandan beri dünya çapında kabul gören tıbbi ekibimiz, Yunanistan’da en fazla saç naklini –60.000’den fazla başarılı saç nakli- gerçekleştirmiştir.

Gelişkin teknoloji, en ileri derecedeki know-how, katı profesyonellik, bilimsel ve kişiselleşmiş bakım; doğal, estetik bakımdan mükemmel ve ilgilinin profiline tamamen uygun sonuçları garanti etmektedir.

Bu nedenle, BERGMANN KORD’a dünyanın hemen her köşesinden ilgililer başvurmakta ve saç dökülmesine karşı sorumlu tıbbi mücadeleyi tercih etmektedirler.

Send this to a friend
For your Information : Kliniğim
Page URL : https://www.kordhairclinics.gr/tr/