Kliniğimz

 

Главное здание клиники волос Bergmann Kord. Центральная клиника Bergmann Kord в Афинах.

Yunanistan’ın bir numaralı saç kliniği ve dünya çapında en uzmanlaşmış saç kliniklerinden biri olan BERGMANN KORD, 1979 yılında kurulmuş olup KORD GROUP’un üyesidir. BERGMANN KORD, organizasyon ve işleyiş konularında Alman modelini takip etmekte ve sadece saç dökülmesinin teşhis ve tedavisine yönelik faaliyet yürütmektedir.

Saç dökülmesine karşı bilimsel yöntemlerle mücadele edilmesi BERGMANN KORD’un yegâne faaliyet alanıdır ve bu alanda uzmanlaşmanın ve yıllara yayılan deneyimin biraradalığı, en gelişkin ve kesin çözümlerin uygulanmasını sağlamaktadır.

BERGMANN KORD bütünlüklü ve bilimsel teşhis programları ve kişiselleşmiş tedaviler uygulamakta ve saçların bakımı ile güçlendirilmesi konularına mahsus bir ürün dizisi sunmaktadır.

44 yıllık faaliyeti boyunca BERGMANN KORD istikrarlı bir biçimde klinik araştırmaya, yeniliklere ve gelişmiş teknolojinin edinilmesine yatırım yapmaktadır.

Yunanistan’da ilk saç nakli, BERGMANN KORD doktorları tarafından gerçekleştirilmiştir. O zamandan beri dünya çapında kabul gören tıbbi ekibimiz, Yunanistan’da en fazla saç naklini –70.000’den fazla başarılı saç nakli- gerçekleştirmiştir.

Gelişkin teknoloji, en ileri derecedeki know-how, katı profesyonellik, bilimsel ve kişiselleşmiş bakım; doğal, estetik bakımdan mükemmel ve ilgilinin profiline tamamen uygun sonuçları garanti etmektedir.

Bu nedenle, BERGMANN KORD’a dünyanın hemen her köşesinden ilgililer başvurmakta ve saç dökülmesine karşı sorumlu tıbbi mücadeleyi tercih etmektedirler.

 

Online Diagnosis Form

By completing the Online Diagnosis Form, you enable us to draw reliable and accurate conclusions. Through a detailed assessment of the information and photos you provide to BERGMANN KORD, our doctors can ascertain:

  • Whether you have a donor area that is suitable for a hair transplant procedure
  • The hair transplant plan best suited to you
  • The number of follicular units needed required

The number of follicular units required is the main factor in determining the cost of your personal treatment. Our calculations take into account the type and extent of thinning, the desired degree of thickness and your personal goals.

You will receive a prompt answer and you will be informed in detail regarding the cost of your personal treatment and everything else you need to know in order to move ahead confidently to a hair transplant.

Your photos are necessary for our evaluation. They must include the thinning as well as the donor area.

Online Diagnosis Form

We appreciate and welcome your suggestions or anything else you think as important which you can send us via any other Communication Form. As far as your Medical History Data is concerned you can trust us as much information as you think might ease our communication.

Thank you for your Interest in our clinic.