Μεταμόσχευση Μαλλιών – Διάγνωση

Μεταμόσχευση Μαλλιών – Διάγνωση

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ενημέρωση για τη μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται στη Bergmann Kord με βασικό στόχο την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου και άρτιου αποτελέσματος για κάθε ενδιαφερόμενο, δίχως να αλλοιωθούν οι βασικές δομές της φυσιογνωμίας του.
Για αυτό το λόγο, τα βήματα της διαδικασίας προκαθορίζονται σε συνάρτηση με το προφίλ, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση του προσδοκώμενου αποτελέσματος είναι η αξιόπιστη και ακριβής διαμόρφωση του πλάνου, από το ξεκίνημα της διαδικασίας.

Βαθμίδα Τριχόπτωσης

Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί της Bergmann Kord σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο υλοποιούν το εξατομικευμένο πλάνο μεταμόσχευσης μαλλιών.
Ο στόχος του πλάνου αυτού είναι να ανταποκρίνεται στους προσωπικούς του στόχους, στις δυνατότητες, στα χαρακτηριστικά, στις συμμετρίες του προσώπου, στην ηλικία, στην εμφάνιση και στην αισθητική του, λαμβάνοντας υπόψη:

Εντοπισμός της βαθμίδας της τριχόπτωσης που συνιστάται μια ορισμένη κλίμακα μέτρησης, κατά την οποία απεικονίζεται η έκταση και το είδος της αραίωσης.
Για παράδειγμα μια απλή και ξεκάθαρη περίπτωση διάγνωσης πραγματοποιείται στην ανδρογενετική αλωπεκία, η οποία αποτελεί τον πιο συνηθισμένο τύπο ανδρικής Τριχόπτωσης, ενώ εμφανίζεται και σε μεγάλο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού.
Για τους άνδρες εργαλείο ταξινόμησης είναι η κλίμακα μέτρησης NORWOOD, ενώ για τις γυναίκες η κλίμακα LUDWIG.

Δυνατότητες της Δότριας Περιοχής

Εκτίμηση δυνατοτήτων τη δότριας ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχουν ικανοποιητικά αποθέματα τριχοφυΐας για την πραγματοποίηση της Εμφύτευσης Μαλλιών.
Μιας και θεωρείται ότι η μεταμόσχευση μαλλιών βασίζεται στην αναδιανομή των υπαρχόντων τριχοθυλακίων και αυτό σημαίνει ότι για να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου είναι απαραίτητο να υπάρχει και επαρκής τριχοφυΐα στο πίσω και πλάγιο τμήμα του τριχωτού της κεφαλής.

Μελλοντική εξέλιξη της Τριχόπτωσης

Συνεκτιμάται η παροντική με τη μελλοντική εικόνα του ενδιαφερόμενου ανεξάρτητα από τις παρούσες ανάγκες, ώστε με τον έλεγχο της δότριας περιοχής να εξασφαλίζεται η συνετή διαχείριση της τριχοφυΐας, η οποία θα συνεισφέρει σε πιθανή επόμενη συνεδρία.

Καθώς η ωρίμανση είναι ένας παράγοντας που επιδρά στα μαλλιά επιβραδύνοντας τον ρυθμό ανάπτυξής τους, είναι απαραίτητο να προδιαγράφεται η επιρροή της στη συνολική εικόνα.
Έτσι ο σχεδιασμός του αρχικού πλάνου βασίζεται στη μελλοντική εικόνα της αραίωσης και παράλληλα προσφέρει, εκτός από παροντική λύση, μια ασφαλή πρόβλεψη για ενδεχόμενες μελλοντικές ανάγκες.

Ατομικά χαρακτηριστικά

Το σχήμα, οι συμμετρίες μεταξύ των χαρακτηριστικών του προσώπου, η ηλικία, καθώς και η προσωπική αισθητική και άποψη κάθε ενδιαφερόμενου είναι παράγοντες που συνεκτιμώνται, κυρίως για τον σχηματισμό της Μετωπιαίας Γραμμής και των Κροτάφων.
Η διάμετρος, το χρώμα κι ο τύπος της τρίχας, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία πυκνότητας.
Για παράδειγμα, τα λεπτά, ίσια μαλλιά αποδίδουν μικρότερη πυκνότητα και κάλυψη.
Έτσι, λαμβάνεται υπόψη και ο τρόπος χτενίσματος, που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.

Βασική παράμετρος: Δυνατότητες υλοποίησης των στόχων

Βασική και αδιαπραγμάτευτη αρχή μας στην Bergmann Kord, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι η απόλυτη ειλικρίνεια και διαφάνεια κατά τη διάρκεια της προσωπικής ενημέρωσης και συζήτησης με τους έμπειρους ειδικούς, από την αρχική εκτίμηση έως την τελική καθοδήγηση. Ιδιαίτερα όσον αφορά στον σωστό σχεδιασμό του πλάνου μεταμόσχευσης, το οποίο διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές επιθυμίες για τον βαθμό κάλυψης της αραίωσης, όσο και ως προς το ποσοστό πυκνότητας.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ειδικοί μας ενδέχεται να αποθαρρύνουν ενδιαφερόμενους από το να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση μαλλιών, όταν διαπιστώσουν από τον έλεγχο των παραμέτρων και το σύνολο της εξέτασης ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις τους δε συνάδουν με τον σχηματισμό ενός καλού προσωπικού προφίλ.

Για παράδειγμα, μια σχετικά περιορισμένη σε αποθέματα τριχοφυΐας Δότρια Περιοχή, ενδέχεται να μην μπορεί να ικανοποιήσει, στον μέγιστο βαθμό, τους επιθυμητούς στόχους για πυκνότητα.

Είναι επομένως απαραίτητο να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος υπεύθυνα και με ακρίβεια για τις προοπτικές και τα αποτελέσματα που μπορεί να περιμένει από την προσωπική του Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Επισκεφθείτε το εξειδικευμένο www.fuehairclinic.eu 
Μάθετε τα πάντα για την Νέα, Σύγχρονη τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
fuehairclinic.eu - Το εξειδικευμένο site για την τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE