Ανδρογενετική Αλωπεκία

Ανδρογενετική Αλωπεκία

ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ

Η Ανδρογενετικη Αλωπεκια είναι η συνηθέστερη αιτία Τριχοπτωσης και στα δύο φύλα. Στους άνδρες αποτελεί την πιο ευρεία μορφή Τριχόπτωσης και είναι υπεύθυνη για το 95% των περιπτώσεων αραίωσης του τριχωτού. Σε μικρότερη κλίμακα, της τάξης του 50%, εμφανίζεται και στις γυναίκες, ως Γυναικείου τύπου Ανδρογενετική Αλωπεκία.

Οι κληρονομικές καταβολές αποτελούν τον πιο ισχυρό παράγοντα δημιουργίας ανδρογενετικής αλωπεκίας. Αν υπάρχει η γενετική προδιάθεση, τότε η εμφάνιση τριχόπτωσης επισπεύδεται από τη δράση των ανδρικών ορμονών και τη διαδικασία βιολογικής ωρίμανσης. Βέβαια, στις γυναίκες ενδέχεται να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή και δεν επηρεάζεται πάντοτε από την ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, ένα ποσοστό ολοκληρωμένων τριχών της κεφαλής (Terminal hairs), εξασθενεί προοδευτικά υπό την επίδραση ορμονών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή λέπτυνση και ελάττωση του μεγέθους των τριχών. Τα αποδυναμωμένα τριχοθυλάκια εκφύουν κοντές, λεπτές τρίχες σαν χνούδι και έτσι, προκαλείται προοδευτική απώλεια του αριθμού και της πυκνότητας  των μαλλιών.

Η κλινική εικόνα των μαλλιών

Τριχόπτωση - Γενικές Πληροφορίες - 2

Συνήθως, η Ανδρογενετική Αλωπεκία εμφανίζεται ως αραίωση στο μπροστινό, στο επάνω τμήμα και στην κορυφή του τριχωτού. Δεν επεκτείνεται, όμως, σε όλα τα σημεία της κεφαλής.

Το πίσω μέρος και τα πλαϊνά του τριχωτού διατηρούν, στο μεγαλύτερο ποσοστό, την υπάρχουσα τριχοφυΐα τους.
Έτσι στους άνδρες η  παρατηρούμενη αραίωση εντοπίζεται συγκεντρωμένη στη μετωπιαία γραμμή και προς το εσωτερικό του τριχωτού, μέχρι την κορυφή.

Οι άνδρες μπορεί να εμφανίσουν γραμμική πορεία αραίωσης, ακολουθώντας τα στάδια διαδοχικά ή να εμφανίσουν, απευθείας, οποιαδήποτε από τις βαθμίδες Τριχόπτωσης.
Η διαβάθμιση κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Μικρή υποχώρηση της πρόσθιας γραμμής
  • Επέκταση στην κορυφή του τριχωτού
  • Εξάπλωση στο μεγαλύτερο μέρος της κεφαλής, με εξαίρεση τη βρεγματική και ινιακή χώρα

Ωστόσο, η ανδρική και η γυναικεία τριχόπτωση αυτής της μορφής, προσδιορίζεται από διαφορετικά μοντέλα αραίωσης (Male Pattern Hair Loss / Female Pattern Baldness).
Η Γυναικείου τύπου Ανδρογενετική Αλωπεκία αφορά τη διάχυτη λέπτυνση των τριχών σε όλη την έκταση του τριχωτού και κυρίως στην κορυφή του, ενώ η μετωπιαία γραμμή διατηρείται σταθερή.

Οι αιτιολογικοί παράγοντες του φαινομένου

Αν και οι αιτίες διαφοροποίησης μεταξύ ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης δεν έχουν καταγραφεί συνολικά μέχρι στιγμής, εντούτοις, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα διαφορετικά επίπεδα ορμονών στον οργανισμό κάθε φύλου.
Για τους άνδρες, στις περιπτώσεις γενετικής προδιάθεσης, η ορμονική επίδραση οφείλεται στην παρουσία της τεστοστερόνης και των παραγώγων της  (DHT).

Αντιθέτως, ο μηχανισμός τριχόπτωσης στις γυναίκες δεν συνδέεται άμεσα με την παρουσία της συγκεκριμένης ορμόνης, καθώς πλήθος άλλων ορμονών επιδρούν στα τριχοθυλάκια.
Μια άλλη ορμόνη, η Αρωματάση προστατεύει τις γυναίκες από τη δράση των ανδρογόνων.
Η φυσική αυτή προστασία ελαττώνεται κατά την εμμηνόπαυση και ενδέχεται, σταδιακά, να οδηγήσει σε αραίωση του τριχωτού.

Επιπλέον, παράγοντες που ενισχύουν την πιθανότητα εκδήλωσης Γυναικείου τύπου Ανδρογενετικής Αλωπεκίας είναι οι έντονες ορμονικές διακυμάνσεις κατά την περίοδο εγκυμοσύνης, οι πολυκυστικές ωοθήκες κ.ά

 

Σημασία της Υπεύθυνης Ενημέρωσης

Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης,  είναι απαραίτητη η Διάγνωση και η υπεύθυνη ενημέρωση και πληροφόρηση από τους ειδικούς.
Με βάση,  λοιπόν, τo ιστoρικό, τηv κλιvική εικόvα και ορισμένες διαγvωστικές διαδικασίες, καταγράφεται ο ακριβής τύπος Αλωπεκίας.

Ανάλογα με το φύλο του ενδιαφερόμενου, συνιστάται μια ορισμένη κλίμακα μέτρησης της Τριχόπτωσης για να προσδιοριστεί και να καταγραφεί η βαθμίδα της Ανδρογενετικού τύπου Αλωπεκίας.
Βασικό εργαλείο ταξινόμησης στους άνδρες, είναι η κλίμακα μέτρησης Norwood, η οποία πήρε την τελική της μορφή στα μέσα της δεκαετίας του 1970 από τον Dr. O’Tar Norwood και αντίστοιχα, για τις γυναίκες η κλίμακα Ludwig.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη