Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Όραμα και Σκοπός της Διοίκησης και του Προσωπικού της Κλινικής Μαλλιών Bergmann Kord είναι να προσφέρουμε τη βέλτιστη επιλογή στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων όσοι μας εμπιστεύονται.

 

Οι στόχοι μας είναι:

 • Να προσφέρουμε πάντα ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
 • Να αντιμετωπίζουμε κάθε ασθενή ξεχωριστά με έμφαση στην προσωπική επαφή και φροντίδα, την εξατομικευμένη προσέγγιση και την απρόσκοπτη επικοινωνία.
 • Να ακολουθούμε την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και τους κανόνες τις ιατρικής δεοντολογίας.
 • Να εφαρμόζουμε τις πιο εξελιγμένες και αποτελεσματικές τεχνικές θεραπείας αντιμετώπισης τριχόπτωσης και μεταμόσχευσης μαλλιών.
 • Να διατηρούμε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις θεραπείες μας.

Δεσμευόμαστε:

 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την ενημέρωση την εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού μας.
 • Για το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας.
 • Για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών μας.
 • Για την εξασφάλιση της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών των ασθενών και των εργαζομένων της Μονάδας μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών της Κλινικής μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών που επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Για την παρακολούθηση και διαχείριση περιστατικών (incidents), παρ’ ολίγον συμβάντων (nearmisses) και ανεπιθύμητων συμβάντων (adverseevents)
 • Για τον καθορισμό KPIs (KeyPerformanceIndicators) για τη μέτρηση και παρακολούθηση των παραπάνω 12 διαστάσεων ποιότητας που θέτει το πρότυπο ΕΝ 15224.
 • Για την αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση των κλινικών διεργασιών της Κλινικής και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος καθώς και των κλινικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από αυτές.
 • Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Την παρακολούθηση και των κλινικών διεργασιών της Κλινικής και την ενσωμάτωσή τους στις διαδικασίες του Τομέα μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίσεων και εκπαιδεύσεων.
 • Τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 12 διαστάσεων ποιότητας όπως περιγράφονται στο ΕΝ 15224.

 

12 Διαστάσεις Ποιότητας
 1. Κατάλληλη &  σωστή θεραπεία.
 2. Διαθεσιμότητα.
 3. Συνέχεια φροντίδας.
 4. Αποτελεσματικότητα.
 5. Αποδοτικότητα (σχέση κόστους – αποτελέσματος κλπ).
 6. Ισότητα μεταξύ των ασθενών.
 7. Τεκμηρίωση, βασισμένη σε πρωτόκολλα.
 8. Φροντίδα εστιασμένη στις ανάγκες των ασθενών (φυσική, ψυχολογική, κοινωνική).
 9. Ασφάλεια ασθενών (Patient safety).
 10. Παροχή φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο, με την κατάλληλη σειρά.
 11. Προσβασιμότητα ασθενών (Timeliness/ accessibility).
 12. Συμμετοχή των ασθενών (Patient involvement).

 

 

 

Ο  Γενικός Διευθυντής

Βαρδής Κορδεράς

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη