Διάγνωση Τριχόπτωσης

Διάγνωση Τριχόπτωσης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Τριχοπτωση – Ενημέρωση και Πληροφόρηση

Τα συμπτώματα της Τριχόπτωσης ποικίλουν, εμφανίζονται σταδιακά ή ξαφνικά, επιδρούν στο δέρμα της κεφαλής ή ολόκληρο το σώμα και καθορίζονται από αίτια, τα οποία δεν γίνονται πάντα αντιληπτά. Για αυτόν τον λόγο, σε περίπτωση που το φαινόμενο επιμένει και αποκλίνει από τη φυσιολογική κατάσταση, είναι σκόπιμο να εξεταστεί το τριχωτό από έναν ειδικό, μέσω της Διάγνωσης.

Ο ιατρός θα εκτιμήσει την έκταση του προβλήματος, θα πιστοποιήσει την ύπαρξη η μη Αλωπεκίας και κατ’ επέκταση θα ταυτοποιήσει το είδος και τον βαθμό της Τριχόπτωσης, ώστε να προτείνει τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης. Πριν, λοιπόν, από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, το πρώτο και απαραίτητο βήμα για την πρόληψη, την ενδυνάμωση ή την αποκατάσταση των μαλλιών είναι η υπεύθυνη Ενημέρωση και Πληροφόρηση από τους ειδικούς.

Λόγω της βαρύνουσας σημασίας της, οι Ιατρικές Ομάδες της Βergmann Κord προσφέρουν δωρεάν Διάγνωση Τριχόπτωσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή περαιτέρω υποχρέωση, σε όλα τα Επιστημονικά Κέντρα της, ανά την Ελλάδα.

Επιπλέον, για να αποφευχθούν τυχόν αποσπασματικές ή πρόχειρες λύσεις, που ενδέχεται να «καλύψουν» την κατάσταση παροδικά και με αμφίβολα αποτελέσματα, συστήνεται Εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, απολύτως προσαρμοσμένη στο προφίλ κάθε ενδιαφερόμενου.  

Η Διαδικασία της Διάγνωσης

Στη Βergmann Κord, το Ανθρώπινο Δυναμικό απαρτίζεται από γιατρούς και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως πλαστικούς χειρουργούς, δερματολόγους, βιοχημικούς, διατροφολόγους κ.ά, οι οποίοι  είναι σε θέση να διεξάγουν άριστα τις προκαθορισμένες διαδικασίες.

Έτσι, η διάγνωση της Τριχόπτωσης πραγματοποιείται από το Εξειδικευμένο Ιατρικό Επιτελείο σε προσωπικό ραντεβού, μέσω ορισμένων διαγνωστικών τεχνικών:

* Κλινική επισκόπηση, καθώς η ιατρική διάγνωση ξεκινάει με λήψη του ατομικού ιατρικού ιστορικού και ακολουθεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση, όπου διακρίνονται τα πολύτιμα εξωτερικά χαρακτηριστικά της παθήσεως, που διαμορφώνουν την κλινική εικόνα του τριχωτού.

* Μικροσκοπική ανάλυσητου τριχωτού & των μαλλιών (Microscopic Hair & Scalp Analysis),  όπου μέσω ειδικής μικροκάμερας, συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα, τη γενική κατάσταση της τρίχας και του τριχωτού και ανιχνεύονται τυχόν δυσλειτουργίες, όπως δερματικές παθήσεις, για την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της τριχόπτωσης.

* Τριχοριζόγραμμα, που περιλαμβάνει παρατήρηση των τριχών μέσω μικροσκοπίου, ώστε να καταγραφεί ο ακριβής αριθμός των τριχών, που βρίσκονται σε αναγεννή και καταγεννή φάση και να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα στο τριχοθυλάκιο, για τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών αλωπεκίας.

Διάγνωση Τριχόπτωσης - 1

Αποτίμηση Διαγνωστικού Ελέγχου

Ο Διαγνωστικός Έλεγχος στη Βergmann Κord αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εφαρμόζεται σήμερα στη διάγνωση της τριχόπτωσης, καθώς αναλύεται και αποτιμάται η ακριβής κατάσταση του τριχωτού και των μαλλιών και ταυτόχρονα καταγράφεται μια σειρά πολύτιμων πληροφοριών. Πιο ειδικά:

* Ύπαρξη δερματολογικών παραγόντων πάθησης.

* Υπολογισμός δραστηριότητας σμηγματογόνων αδένων.

* Μελέτη της τριχόπτωσης – κατηγοριοποίηση και αιτιολογία.

* Προσδιορισμός πιθανών δυσλειτουργιών του τριχωτού ή των μαλλιών.

* Προσδιορισμός της εκατοστιαίας αναλογίας των φάσεων των τριχών.

* Ύπαρξη και εκατοστιαία αναλογία δυστροφικών τριχών.

* Προσδιορισμός διαμέτρου και λοιπών ποιοτικών προδιαγραφών της τρίχας.

* Μέτρηση πυκνότητας (προσδιορισμός τριχοθυλακίων ανά cm2 και μέσος αριθμός τριχών ανά τριχοθυλάκιο).

* Εκτίμηση του ρυθμού τριχόπτωσης.

* Εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της τριχόπτωσης και του μελλοντικού βαθμού αραίωσης.

Διαφοροδιάγνωση και Είδη Αλωπεκίας

Όταν προκύπτουν περιπτώσεις Τριχόπτωσης με κοινά συμπτώματα, εφαρμόζονται οι εγκεκριμένες διαγνωστικές διαδικασίες για την απόρριψη πιθανών παθήσεων και τον εντοπισμό της πραγματικής αιτίας.

Η πιο απλή και ξεκάθαρη περίπτωση Διάγνωσης, θεωρείται η Διάγνωση της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας, που αποτελεί τον πιο συνήθη τύπο ανδρικής Τριχόπτωσης και διακρίνεται από θετικό κληρονομικό ιστορικό. Με δεδομένο, βέβαια, ότι οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν σε κάποια από τις βαθμίδες τριχόπτωσης της Κλίμακας Norwood/Ludwig. 

Ανάλογα με το φύλο του ενδιαφερόμενου, συνιστάται μια ορισμένη κλίμακα μέτρησης της Τριχόπτωσης για να προσδιοριστεί και να καταγραφεί η βαθμίδα της Ανδρογενετικού τύπου Αλωπεκίας. Για τους εξειδικευμένους Ιατρούς της Bergmann Kord, βασικό εργαλείο ταξινόμησης στους άνδρες, είναι η κλίμακα μέτρησης Norwood, η οποία αρχικά δημιουργήθηκε από τον  Dr. James Hamilton  το 1950 και πήρε την τελική της μορφή στα μέσα της δεκαετίας του 1970 από τον Dr. O’Tar Norwood. Αντίστοιχα, για τις γυναίκες συνιστάται η κλίμακα Ludwig.

Εξειδικευμένες Αιματολογικές / Ορμονολογικές Εξετάσεις

Εντούτοις, σε πληθώρα περιπτώσεων, όπως στη Γυροειδή Αλωπεκία ή στις Ουλωτικές Αλωπεκίες, η Τριχόπτωση οφείλεται σε ειδικούς παράγοντες, όπως ορμονολογικές διαταραχές, προβλήματα θυρεοειδούς, παθήσεις, ελλείψεις βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων κ.ά.

Είναι, επομένως, απαραίτητο να πραγματοποιηθούν αιματολογικές εξετάσεις, ίσως και vitamin tests, έλεγχος μετάλλων, ιχνοστοιχείων κ.ά. Αν κριθεί απαραίτητο, κατά κύριο λόγο στις γυναίκες, εφαρμόζονται και ορμονολογικές εξετάσεις, ώστε να επιτευχθεί η διάκριση των συμπτωμάτων και να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του φαινομένου της Τριχόπτωσης

Σε κάποιες περιπτώσεις, πραγματοποιείται και λήψη διατροφολογικού ιστορικού ή/και περαιτέρω εξειδικευμένος δερματολογικός έλεγχος.

Αποτελέσματα Διάγνωσης

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τους Εξειδικευμένους Ιατρούς της Bergmann Kord, παρέχει ασφαλείς και έγκυρες πληροφορίες για την εξέλιξη της Αλωπεκίας, την εξατομικευμένη θεραπεία που θα ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος και μακροπρόθεσμα, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της.

Ειδικά στις περιπτώσεις Διάγνωσης για τη Μεταμόσχευση Μαλλιών, πιστοποιούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της επέμβασης και καταγράφονται σημαντικοί παράμετροι, που θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό του Εξατομικευμένου Πλάνου Μεταμόσχευσης Μαλλιών (P.H.T.P.)

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Διάγνωσης επιτυγχάνεται:

* Καταγραφή των ορίων, των δυνατοτήτων και των αποθεμάτων της Δότριας Περιοχής, στη ζώνη σταθερής τριχοφυΐας & προσδιορισμός ποσοστού σταθεροποίησης της, σε σχέση με την Τριχόπτωση.

* Προσδιορισμός της δυνατότητας της τρίχας, να εξασφαλίσει ικανοποιητική πυκνότητα.

* Εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της Τριχόπτωσης, ώστε ο σχεδιασμός του Πλάνου Μεταμόσχευσης να πραγματοποιείται βάσει της μελλοντικής εικόνας της αραίωσης & να παρέχεται πρόβλεψη για επόμενο στάδιο εφαρμογής, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.

Ωστόσο, αν διαπιστωθεί μέσω των προκαθορισμένων διαδικασιών Διάγνωσης, πως δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, οι έμπειροι γιατροί της Bergmann Kord ενημερώνουν ειλικρινά τους ενδιαφερόμενους για τις δυνατότητες υλοποίησης και εκπλήρωσης των προσδοκιών τους.

Διότι για τις Κλινικές Μαλλιών Bergmann Kord, στόχος είναι η παροχή της ιδανικότερης επιλογής και ασφαλών ιατρικών λύσεων για τη φροντίδα των μαλλιών, στους ανθρώπους που τις εμπιστεύονται.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη

Μοιραστείτε το με έναν φίλο

Ένα θέμα που θα σε ενδιαφέρει: Διάγνωση Τριχόπτωσης
Σύνδεσμος: https://www.kordhairclinics.gr/trixoptosi-diagnosi/