Ιατρικά Επιτελεία

Ιατρικά Επιτελεία

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ

Από το 1979 και την πρώτη Μεταμοσχευση Μαλλιων στην Ελλάδα, έως και σήμερα, το Ιατρικό Επιτελείο της Bergmann Kord έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 70.000 επιτυχημένες Μεταμοσχεύσεις Μαλλιών.

Το υψηλό επίπεδο των αποτελεσμάτων επισφραγίζει την επιτυχία του έργου των Επιστημονικών Ομάδων της.
Διότι οι συνεργάτες της Bergmann Kord, στα Επιστημονικά Κέντρα της, ανά την Ελλάδα, μέσα από την ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών κάθε ατόμου, δεν πραγματώνουν μόνο εταιρικούς αλλά, κυρίως, της προσωπικούς της στόχους.

Έτσι η κουλτούρα και η φιλοσοφία της Bergmann Kord βρίσκει γνήσιους εκφραστές της Ιατρούς της, μέσω της τήρησης τριών βασικών παραμέτρων:

* Ιατρική ηθική: Οι γιατροί της Κλινικής διακρίνονται από επαγγελματισμό και αίσθημα υψηλής ευθύνης.
Απέχουν από την τάση εμπορευματοποίησης του ζητήματος της Τριχόπτωσης, έχοντας ως κεντρικό γνώμονα την ικανοποίηση της ανθρώπινης ανάγκης.

* Αγάπη και ενδιαφέρον για το αντικείμενο: Η επιλογή ενασχόλησης των γιατρών, γενικά με τον τομέα της Τριχόπτωσης και ειδικά με τη Εμφύτευση Μαλλιών, είναι απολύτως συνειδητή.
Συνεπώς, λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης και ενεργοποίησης και της εφοδιάζει με εν συναίσθηση, συνέπεια και υπευθυνότητα.

* Διαρκής Εκπαίδευση και Ενημέρωση: Οι ραγδαίες εξελίξεις στην ιατρική και την τεχνολογία επιφέρουν όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις για ανανέωση της γνώσης.
Επιβάλλουν τη συνεχή ροή εκπαίδευσης των Ιατρικών και Επιστημονικών Επιτελείων.
Επομένως,, οι γιατροί της Bergmann Kord ενημερώνονται διαρκώς για τις τελευταίες εξελίξεις.
Μέσω τακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεργασιών με παγκοσμίως διακεκριμένα Κέντρα Μεταμόσχευσης Μαλλιών και παρακολούθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών συνεδρίων.
Με τον τρόπο αυτό βρίσκονται, ανά πάσα στιγμή, στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας.  

Οι ειδικοί στη Μεταμόσχευση Μαλλιών

Οι Επιστημονικές Ομάδες της Bergmann Kord απαρτίζονται από εξειδικευμένους γιατρούς.
Ως μέλη αναγνωρισμένων Ιατρικών ενώσεων και φορέων, όπως των ESHRS και ISHRS και ενεργό συμμετοχή στην εργαστηριακή έρευνα του φαινομένου της Τριχόπτωσης, καταρτίζονται με πληρότητα στις νεότερες και πιο καινοτόμες τεχνικές Εμφύτευσης Μαλλιών, οι οποίες δύνανται να αναπαράγουν τον φυσικό τρόπο έκφυσης των μαλλιών.

Ωστόσο, πέραν της εφαρμογής των νέων μεθόδων, προτεραιότητα αποτελεί η υπεύθυνη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
Αυτή θα συμβάλλει καθοριστικά στην τελική του απόφαση.
Για τον λόγο αυτό, τα Ιατρικά Επιτελεία των Κλινικών, εστιάζουν στην επίτευξη εξατομικευμένης αντιμετώπισης, μέσω Προσωπικής Διάγνωσης.

Ευθυγράμμιση Υποσχέσεων & Έργων

Έτσι, η Bergmann Kord εξασφαλίζει την πλήρη ευθυγράμμιση των υποσχέσεων της με την έμπρακτη υλοποίηση της.
Προσφέρει εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση: Εξατομικευμένη διάγνωση & φροντίδα.

Στο πλαίσιο αυτό, τηρείται αυστηρά η διαδικασία του Πρωτοκόλλου.
Προτείνεται ο γιατρός που γνωρίζει καλύτερα την ενδεδειγμένη, για κάθε περίπτωση, τεχνική.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο γιατρός είναι σε θέση να εξυπηρετήσει άρτια της ανάγκες της διάγνωσης και κατ’ επέκταση να προτείνει σε κάθε υποψήφιο τη καταλληλότερη μέθοδο.

Η αποκλειστική αυτή εξειδίκευση του ορισμένου, κάθε φορά, γιατρού στη διάγνωση, είναι παράμετρος που καθιερώθηκε για να αποφευχθούν διάφορα φαινόμενα.
Κατ’αυτά ο εκάστοτε γιατρός υποδεικνύει μεθόδους,  με γνώμονα τη δική του γνώση και όχι την αναγκαιότητα του ενδιαφερόμενου.
Με άλλα λόγια προωθεί, κατά τη διενέργεια της διάγνωσης, ως κατάλληλη επιλογή την τεχνική που, μεμονωμένα, γνωρίζει.

Έτσι, λοιπόν, η διαδικασία οργανώνεται πάντα από συγκεκριμένο γιατρό, με βάση ένα Εξατομικευμένο Πλάνο Μεταμόσχευσης Μαλλιών (P.H.T.P.).
Σε αυτό συνυπολογίζονται της οι επιμέρους παράμετροι, ώστε να σχεδιαστεί, απολύτως προσαρμοσμένο της ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου.

Διαδικασία Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Για την εφαρμογή της Εμφύτευσης Μαλλιών, το Ιατρικό Επιτελείο που επιλέγεται ανάλογα με την περίπτωση, εκτός του επικεφαλής χειρουργού γιατρού, περιλαμβάνει 2 βοηθούς γιατρούς, 1 γιατρό αναισθησιολόγο και 4 εξειδικευμένες νοσηλεύτριες.

Η φύση της επέμβασης απαιτεί διάρκεια μερικών ωρών, που περνούν γρήγορα και ευχάριστα, καθώς είναι εφικτή η επικοινωνία με την Ιατρική Ομάδα, η οποία, χάρη στην εμπειρία της, συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη αισθημάτων χαλάρωσης και ασφάλειας, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η πολυετής εμπειρία είναι σίγουρα της πολύ σημαντικός παράγοντας εμπιστοσύνης. Ωστόσο, το Ανθρώπινο Δυναμικό της Bergmann Kord διακρίνεται από όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, που λειτουργούν ως διαβεβαίωση της επιτυχίας:

* Άρτια κατάρτιση & Εξειδίκευση

Το ιατρικό επιτελείο της Bergmann Kord απαρτίζεται από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και επιστημονικό προσωπικό, ο καθένας εκ των οποίων ασχολείται αποκλειστικά με την επιστημονική αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης και εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών.
Εφοδιασμένοι, λοιπόν, με ανάλογες σπουδές στο αντικείμενό της και πολυετή εμπειρία, οι γιατροί τελειοποιούν της δεξιότητες της στη μέθοδο επιλογής της, μέσω διαρκούς ενημέρωσης και παρουσίας στο κέντρο των επιστημονικών εξελίξεων και των ιατρικών επιτευγμάτων.

Μάλιστα, όλα αυτά τα χρόνια κατάρτισης, αποκτούν πλέον αντίκτυπο σε παγκόσμια εμβέλεια, καθώς οι γιατροί καλούνται να μεταδώσουν της γνώσεις της, σε διεθνές επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Bergmann Kord συχνά οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ειδίκευση άλλων γιατρών από το εξωτερικό και εξάγει τεχνογνωσία, εκπαιδεύοντας ξένους επιστήμονες, τόσο για την Εμφύτευση Μαλλιών, όσο και για της Θεραπείες.

 

* Ανεπτυγμένη αισθητική αντίληψη

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών αφορά σε μια ιατρική πράξη ήπιας βαρύτητας, η οποία της, απαιτεί υψηλές δεξιότητες.
Καθώς, το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι απόλυτα φυσικό και αισθητικά ολοκληρωμένο, επιβάλλει, πέραν της ιατρικής κατάρτισης, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αισθητική ικανότητα.

Ο γιατρός, λοιπόν, οφείλει να διαθέτει έμφυτη, καλλιεργημένη, αισθητική αντίληψη. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο της οι γιατροί της Bergmann Kord πραγματοποιούν συχνά, ακόμα και ιδιαιτέρως απαιτητικές, επεμβάσεις επιδιόρθωσης και βελτίωσης, μη ικανοποιητικών προηγούμενων αποτελεσμάτων.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
Μοιραστείτε το με έναν φίλο
Ένα θέμα που θα σε ενδιαφέρει: Ιατρικά Επιτελεία
Σύνδεσμος: https://www.kordhairclinics.gr/iatrika-epiteleia/