Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ FUE

Η Μεταμοσχευση Μαλλιων FUE (Follicular Unit Extraction) αποτελεί μαζί με την τεχνική FUT (Follicular Unit Transplantation) – (Strip) τις δύο πιο σύγχρονες μεθόδους Μεταμόσχευσης Θυλακικών Μονάδων (Follicular Unit Hair Transplantation). Πρόκειται για παρόμοιες μεθόδους εμφύτευσης μαλλιών, με μοναδική διαφοροποίηση στον τρόπο λήψης των τριχοθυλακίων από τη Δότρια περιοχή.

Ενώ η μέθοδος FUT (Strip) αξιοποιεί συγκεκριμένο σημείο σταθερής τριχοφυΐας, στη μέθοδο FUE τα τριχοθυλάκια λαμβάνονται από διαφορετικά και διάσπαρτα σημεία της Δότριας Περιοχής.

Τεχνική FUE

Η Εμφυτευση Μαλλιων FUE αποτελεί πλέον τη νούμερο ένα μέθοδο  παγκοσμίως, η οποία συνιστά το επόμενο εξελιγμένο βήμα της τεχνικής FUT. Εφαρμόζεται από τους εξειδικευμένους γιατρούς της Βergmann Κord, παρουσιάζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πραγματοποιείται με μεμονωμένη εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη Ζώνη Σταθερής Τριχοφυΐας, στο πίσω και πλάγιο τμήμα της κεφαλής, και μεταφύτευση αυτών στη Λήπτρια Περιοχή της αραίωσης.  Πιο συγκεκριμένα, κατά τη μέθοδο FUE, κάθε τριχοθυλάκιο λαμβάνεται μεμονωμένα από διαφορετικά, διάσπαρτα σημεία της Δότριας Περιοχής.

Η μέθοδος αυτή, κατ΄ ουσίαν, αναπαράγει τον φυσικό τρόπο έκφυσης των μαλλιών, καθώς τα μαλλιά φυτρώνουν ανά σύνολα 1 έως 4 τριχών, τα Τριχοθυλάκια. Η τεχνική αξιοποιεί τη σταθερή τριχοφυΐα της Βρεγματικής και Ινιακής Χώρας που αντιστέκεται στην Τριχόπτωση, με λήψη των τριχοθυλακίων αυτών των περιοχών, μεταφορά και μεταφύτευση τους στα τμήματα του τριχωτού που εμφανίζουν αραίωση.

Διατηρώντας, λοιπόν, και στη μεταφερθείσα περιοχή τη γενετική τους αντίσταση στο φαινόμενο, τα νέα μαλλιά συνεχίζουν κανονικά την ανάπτυξή τους βάσει του φυσικού τρόπου έκφυσης, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αποδυνάμωσης και απόπτωσης.

Έτσι, οι δυνατότητες που παρέχει η μέθοδος Εμφύτευσης Μαλλιών FUE, σε συνδυασμό με υψηλού επιπέδου χειρουργική ικανότητα, άρτια αισθητική αντίληψη και πολυετή εμπειρία, οδηγούν σε ένα μόνιμο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, μεγάλης αισθητικής αξίας.  

Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE - 1

Πλεονεκτήματα της μεθόδου FUE από την Bergmann Kord

Στην Bergmann Kord, οι Ιατρικές Ομάδες Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE εφαρμόζουν άριστα τη μέθοδο, η οποία διακρίνεται για τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

* Ανώδυνη επέμβαση: Ως εξελιγμένη μέθοδος με αυστηρό πρωτόκολλο εφαρμογής, η τεχνική είναι εντελώς ανώδυνη.

* Ήπια μετεγχειρητική πορεία: Αφορά, συνήθως, μία ήπια ενόχληση στη Δότρια Περιοχή, η οποία υποχωρεί μετά τα δύο πρώτα 24ωρα και αντιμετωπίζεται με κοινά παυσίπονα.  

* Απουσία μετεγχειρητικού οιδήματος: Στο παρελθόν, ένα ποσοστό των ατόμων που προχωρούσαν σε Μεταμόσχευση Μαλλιών, παρουσίαζε μετεγχειρητικά ένα προσωρινό μετωπιαίο οίδημα. Ωστόσο, πλέον, το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται από τις Ιατρικές Ομάδες Bergmann Kord προστατεύει και διαφυλάσσει το τριχωτό από ερεθισμούς και οιδήματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε σπάνιες περιπτώσεις.

Περιπτώσεις εφαρμογής

Η μέθοδος Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE εφαρμόζεται ιδανικά στις εξής περιπτώσεις:

* Αραιή Δότρια Περιοχή ή περιορισμένης ελαστικότητας ή ιδιαίτερων δυσκολιών αποκατάστασης, όπως δέρματα που τείνουν να αφήνουν ουλή

* Ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη διατήρηση μικρού μήκους μαλλιών

* Όταν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της μεθόδου FUT – Strip

* Λήψη μικρού αριθμού τριχοθυλακίων

* Κάλυψη ουλών από ατυχήματα κ.ά

* Για σχηματισμό φρυδιών

Στάδιο 1

Κατόπιν προετοιμασίας του ενδιαφερόμενου από τη νοσηλευτική ομάδα, πραγματοποιείται τοπική αναισθησία από τον αναισθησιολόγο γιατρό.  

Στάδιο 2

Ο επικεφαλής χειρουργός της Μεταμόσχευσης Μαλλιών επιλέγει και λαμβάνει με ιδιαίτερη προσοχή, ένα-ένα τα τριχοθυλάκια, από διάσπαρτα σημεία της Δότριας Περιοχής.

Στάδιο 3

Αμέσως μετά, ο επικεφαλής γιατρός δημιουργεί τις υποδοχές των τριχοθυλακίων, στη Λήπτρια Περιοχή, όπου θα μεταμοσχευθούν τα τριχοθυλάκια. Για τη δημιουργία των υποδοχών,  τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αφορούν το μέγεθος αυτών και τις αποστάσεις μεταξύ τους.

Οι οπές είναι μικρές, ώστε να μην διαταράξουν την ελαστικότητα και τη μικρο-κυκλοφορία της Λήπτριας Περιοχής, διασφαλίζοντας έτσι τις πρέπουσες προϋποθέσεις έκφυσης, θρέψης και ανάπτυξης των νέων τριχών. Επιπλέον, δημιουργούνται σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε οι κοντινότερες αποστάσεις να διασφαλίζουν μέγιστη πυκνότητα ανά cm2.

Αυτή η προσεκτικά μελετημένη διάταξη των τριχοθυλακίων είναι πολύ σημαντική, τόσο για τη φυσικότητα του αποτελέσματος, όσο και για την επίτευξη μέγιστης πυκνότητας.

Στάδιο 4

Το τελικό στάδιο τοποθέτησης των τριχοθυλακίων είναι, από τεχνικής άποψης, το πιο απαιτητικό της διαδικασίας. Τα τριχοθυλάκια εμφυτεύονται στις υποδοχές της Λήπτριας Περιοχής, μαζί με τον συνεκτικό ιστό που τα περιβάλλει. Εξ αυτών, όσα περιέχουν μία τρίχα, τοποθετούνται κατά μήκος της Μετωπιαίας Γραμμής (Hairline), σχηματίζοντας εσοχές και προεξοχές, όπως ακριβώς στη φυσική έκφυση των μαλλιών. Όσα περιέχουν 2, 3 ή 4 τρίχες καλύπτουν την περιοχή της αραίωσης προς το εσωτερικό του τριχωτού.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην πληροφόρησή σας. 
Ολοκληρώστε την ενημέρωση σχετικά με την Νέα, Σύγχρονη τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE, στο εξειδικευμένο site www.fuehairclinic.eu   εδώ

Διαδικασία εφαρμογής της τεχνικής FUE

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου FUE, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο σχεδιασμός ενός Εξατομικευμένου Πλάνου Μεταμόσχευσης Μαλλιών (P.H.T.P).

Οι γιατροί της  Bergmann Kord συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της Προσωπικής Διάγνωσης και του τριχολογικού ελέγχου Microscopic Hair & Scalp Analysis, τις επιμέρους παραμέτρους, τα ατομικά χαρακτηριστικά και τη μελλοντική εξέλιξη της Τριχόπτωσης, διαμορφώνουν το ειδικό πλάνο που είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο προφίλ κάθε ενδιαφερόμενου.

Την ίδια στιγμή, ενώ αξιοποιούν τις δυνατότητες της Δότριας Περιοχής  κάθε ατόμου για προσφορά τριχοθυλακίων, φροντίζουν και τη διατήρηση αποθέματος σε περίπτωση μελλοντικών αναγκών, για επόμενη συνεδρία. Έτσι εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της τεχνικής για παροντική και ενδεχόμενη μελλοντική εφαρμογή, η οποία πραγματοποιείται εντός αρκετών ωρών, λόγω της μεμονωμένης φύσης της διαδικασίας, από  τον επικεφαλής χειρουργό, 2 βοηθούς ιατρούς, ιατρό αναισθησιολόγο και 4 εξειδικευμένες νοσηλεύτριες σε 4 στάδια:

Βασικοί παράμετροι για ένα φυσικό αποτέλεσμα

* Μετωπιαία Γραμμή (Hairline)

Η Μετωπιαία Γραμμή (Hairline) είναι μια παράμετρος που καθορίζει σημαντικά τη φυσικότητα του αποτελέσματος, καθώς είναι ο πιο αρμονικός σύνδεσμος μεταξύ μετώπου και μαλλιών.

Παρατηρώντας τη με μεγεθυντικό φακό, εμφανίζεται ως μία ακανόνιστη γραμμή, που αποτελείται από μεμονωμένες τρίχες και βαθμιαία σχηματίζει σύνολα 2 ή περισσότερων τριχών με κατεύθυνση προς το εσωτερικό του τριχωτού.

Παρατηρείται ακόμη, ότι η τριχοφυΐα της Μετωπιαίας Γραμμής σχηματίζει εσοχές και προεξοχές που δεν υπακούουν σε κάποιο γραμμικό μοντέλο, αλλά δίνουν την αίσθηση του τυχαίου και ασύμμετρου.

Αυτή την εικόνα της φυσικής Μετωπιαίας Γραμμής, έχουν ως πρότυπο δημιουργίας οι γιατροί Μεταμόσχευσης Μαλλιών των Κλινικών. Απαιτείται, λοιπόν, ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και αισθητική αντίληψη για τον σχεδιασμό της, ώστε να είναι απόλυτα φυσική και ταιριαστή στο προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου.

Γι’ αυτό η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τα χαρακτηριστικά, το σχήμα, οι συμμετρίες του προσώπου, καθώς και το στυλ, αποτελούν επίσης βασικές παραμέτρους προς συνυπολογισμό για τον σχεδιασμό της.  

* Μπροστινή περιοχή του τριχωτού (Βρεγματική χώρα)

Η περιοχή αμέσως μετά τη Μετωπιαία Γραμμή είναι εξίσου σημαντική για τον καθορισμό ενός φυσικού και τελειοποιημένου αισθητικά αποτελέσματος.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία επαρκούς πυκνότητας και ο σωστός προσανατολισμός έκφυσης της νέας τριχοφυΐας, ώστε τα νέα μαλλιά να «εφάπτουν» αρμονικά με τη Μετωπιαία Γραμμή και να πλαισιώνουν ήπια το πρόσωπο.

Γι’ αυτό, κατά την τοποθέτηση των τριχοθυλακίων, η εμπειρία του γιατρού έχει καθοριστική σημασία, προκειμένου να εκτιμήσει και να υλοποιήσει πλήρως όλους του παράγοντες για ένα φυσικό αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών, οι σπουδαιότεροι είναι: 

* Κατάλληλη κατεύθυνση των τριχοθυλακίων, ώστε ο προσανατολισμός τους να εναρμονίζεται με τις συνθήκες έκφυσης της Λήπτριας Περιοχής.

* Άρτια διάταξη και διανομή των τριχοθυλακίων στην περιοχή της αραίωσης, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη πυκνότητα.

* Ορθή κατανομή των τριχοθυλακίων βάσει του μεγέθους τους, ώστε να προκύπτει ένα φυσικό αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα – Ανάπτυξη των νέων μαλλιών

Τα νέα μαλλιά αναπτύσσονται φυσιολογικά αμέσως μετά τη μεταφύτευση τους.

Σε 3 – 5 μήνες, αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία ολοκληρώνονται περίπου στους 10 -12 μήνες. Συνήθως, ένα ποσοστό (20% – 80%) των μεταμοσχευθέντων μαλλιών πέφτουν σταδιακά μετά την επέμβαση, φαινόμενο που θεωρείται απολύτως φυσιολογικό, διότι στη θέση τους μεγαλώνουν τα νέα μαλλιά.

Τα μαλλιά της μεταμόσχευσης αναπτύσσονται όπως και τα υπόλοιπα και παραμένουν για πάντα. Δεν έχουν καμία διαφορά από τα υπάρχοντα και  επιδέχονται κάθε είδους κομμωτική διεργασία, όπως λούσιμο, κούρεμα, χτένισμα κ.ά.

Γιατί να επιλέξω την τεχνική FUE

Η τεχνική FUE  είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος Μεταμόσχευσης Μαλλιών, σε περιπτώσεις που ο στόχος είναι η μεταφύτευση μεγάλου αριθμού τριχών, καθώς τα τριχοθυλάκια λαμβάνονται ένα-ένα, κατ’ επιλογή. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα επιλογής τριχοθυλακίων προς εξαγωγή, τα οποία μπορεί να είναι και πολύτριχα (2τριχα, 3τριχα κ.λπ.).

Ακόμα, η μέθοδος FUE είναι ελάχιστα επεμβατική και η Δότρια Περιοχή επουλώνεται σε πολύ σύντομο χρόνο. Λόγω της απουσίας γραμμικής ουλής, με εξαίρεση στη Δότρια Περιοχή που απομένουν μικροσκοπικά, μη ορατά λευκωπά σημεία, η FUE θεωρείται πιο κατάλληλη για άτομα που επιλέγουν να διατηρούν τα μαλλιά τους σε αρκετά κοντό μήκος.

Τέλος, η μέθοδος FUE δίνει τη δυνατότητα Μεγάλων Συνεδριών (Mega Sessions), οι οποίες ολοκληρώνονται συνήθως, σε 2 διαδοχικές ημέρες.

Συνδυασμός Τεχνικών Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Τα Ιατρικά Επιτελεία της Βergmann Κord, πραγματοποιούν και συνδυαστική εφαρμογή των 2 τεχνικών FUE & FUT-Strip.

Οι συνδυαστικές συνεδρίες Μεταμόσχευσης Μαλλιών, πραγματοποιούνται σε 2 διαδοχικές ημέρες:

* την πρώτη ημέρα, εφαρμόζεται η μέθοδος της εξαγωγής μεμονωμένων τριχοθυλακίων (FUE) και

* την επόμενη μέρα, ακολουθεί η μέθοδος FUT-Strip.

Τόσο η τεχνική FUE  όσο και η  FUT (Strip),  επιλέγονται βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης.

FUE ή FUT: Η κατάλληλη επιλογή για τα μαλλιά

Για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής ή και συνδυασμού τους, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, συνεκτιμώνται με μεγάλη προσοχή όλες οι σχετικές συνιστώσες της Διάγνωσης και τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ενδιαφερόμενου.

Οι ειδικοί των Επιστημονικών Κέντρων διενεργούν απολύτως αντικειμενικές εκτιμήσεις και προβαίνουν σε πλήρως εφικτές και εφαρμόσιμες επιλογές, πάντα με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε περίπτωσης. Είναι σε θέση να παρέχουν όλες τις σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής.

Η μέθοδος εφαρμόζεται, λοιπόν, από διακεκριμένους χειρουργούς Εμφύτευσης Μαλλιών, καθένας εκ των οποίων κατέχει πλήρη εξειδίκευση σε μια συγκεκριμένη τεχνική και βαθιά επιστημονική γνώση. Η αποκλειστική αυτή ενασχόληση με μία μόνο μέθοδο καθιερώθηκε με στόχο την αποφυγή φαινομένων, κατά τα οποία ο γιατρός προτείνει και προωθεί την τεχνική που μεμονωμένα γνωρίζει.

Έτσι η πολιτική Διάγνωσης της Βergmann Κord είναι παράμετρος που ισχύει αυστηρά, ώστε να εξασφαλίζεται η επιλογή της ορθότερης τεχνικής Μεταμόσχευσης Μαλλιών και η  μέγιστη αποδοτικότητα της.

Επισκεφθείτε το εξειδικευμένο www.fuehairclinic.eu 
Μάθετε τα πάντα για την Νέα, Σύγχρονη τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
fuehairclinic.eu - Το εξειδικευμένο site για την τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE
 Οι Καλοκαιρινές μας Διακοπές ! Ποιες μέρες δεν θα είμαστε μαζί. Ενημερωθείτε ΕΔΩ          Οι Καλοκαιρινές μας Διακοπές ! Ποιες μέρες δεν θα είμαστε μαζί. Ενημερωθείτε ΕΔΩ          Οι Καλοκαιρινές μας Διακοπές ! Ποιες μέρες δεν θα είμαστε μαζί. Ενημερωθείτε ΕΔΩ          Οι Καλοκαιρινές μας Διακοπές ! Ποιες μέρες δεν θα είμαστε μαζί. Ενημερωθείτε ΕΔΩ          Οι Καλοκαιρινές μας Διακοπές ! Ποιες μέρες δεν θα είμαστε μαζί. Ενημερωθείτε ΕΔΩ          Οι Καλοκαιρινές μας Διακοπές ! Ποιες μέρες δεν θα είμαστε μαζί. Ενημερωθείτε ΕΔΩ   

Μοιραστείτε το με έναν φίλο

Ένα θέμα που θα σε ενδιαφέρει: Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE
Σύνδεσμος: https://www.kordhairclinics.gr/metamosxefsi-malliwn-fue/