Μεταμόσχευση Μαλλιών FUT

Μεταμόσχευση Μαλλιών FUT

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ FUT

Η Μεταμοσχευση Μαλλιων FUT (Follicular Unit Transplantation) αποτελεί μαζί με την τεχνική FUE (Follicular Unit Extraction) τις δύο πιο σύγχρονες μεθόδους ιατρικής αποκατάστασης της τριχόπτωσης.
Πρόκειται για παρόμοιες μεθόδους εμφύτευσης μαλλιών, με μοναδική διαφοροποίηση στον τρόπο λήψης των τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή.

Ενώ η μέθοδος FUE αξιοποιεί διαφορετικά και διάσπαρτα σημεία της δότριας περιοχή, στη μέθοδο FUT τα τριχοθυλάκια λαμβάνονται από συγκεκριμένο σημείο σταθερής τριχοφυΐας, μέσω διαχωρισμού του συνεχούς δερματικού ιστού των τριχοθυλακίων.

Τεχνική FUT (Strip)

Η τεχνική Εμφυτευσης Μαλλιων FUT αποτελούσε και ακόμα αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο παγκοσμίως.
Σήμερα, εφαρμόζεται από τους ιατρούς της Βergmann Κord στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη εκδοχή της.
Πραγματοποιείται με μαζική εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη Ζώνη Σταθερής Τριχοφυΐας, στο πίσω και πλάγιο τμήμα της κεφαλής, και μεταφύτευση αυτών στη λήπτρια περιοχή της αραίωσης.

Ουσιαστικά, η μέθοδος αναπαράγει τον φυσικό τρόπο έκφυσης των μαλλιών, καθώς τα μαλλιά φυτρώνουν ανά σύνολα 1 έως 4 τριχών, τα τριχοθυλάκια.
Η τεχνική αξιοποιεί τη σταθερή τριχοφυΐα της Βρεγματικής και Ινιακής Χώρας που αντιστέκεται στο φαινόμενο της τριχόπτωσης. Αυτό επιτυγχάνεται  με λήψη των τριχοθυλακίων αυτών των περιοχών, μεταφορά και μεταφύτευση τους στα τμήματα του τριχωτού που εμφανίζουν αραίωση.
Διατηρώντας στη μεταφερθείσα περιοχή τη γενετική τους αντίσταση στο φαινόμενο, τα νέα μαλλιά συνεχίζουν κανονικά την ανάπτυξή τους βάσει του φυσικού τρόπου έκφυσης, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αποδυνάμωσης και απόπτωσης.

Έτσι, οι δυνατότητες που παρέχει η μέθοδος  όταν συνδυάζονται με υψηλού επιπέδου χειρουργική ικανότητα, άρτια αισθητική αντίληψη και πολυετή εμπειρία, οδηγούν σε ένα μόνιμο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου FUT (Strip) από την Bergmann Kord

Στη Bergmann Kord οι ιατρικές ομάδες εφαρμόζουν τη βελτιστοποιημένη εκδοχή της μεθόδου FUT, η οποία διακρίνεται για τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Ανώδυνη επέμβαση: Στο παρελθόν, η εφαρμογή της μεθόδου συνεπάγονταν με έναν ελαφρύ πόνο, περίπου για το 30% των υποψήφιων που υποβάλλονταν σε επέμβαση. Πλέον, η εξελιγμένη μορφή της μεθόδου, σε συνδυασμό με το αυστηρό πρωτόκολλο, δεν προκαλεί ενοχλήσεις και είναι εντελώς ανώδυνη.
  • Ήπια μετεγχειρητική πορεία: Αφορά, συνήθως, μία ήπια ενόχληση στη δότρια περιοχή, η οποία υποχωρεί μετά τα δύο πρώτα 24ωρα και αντιμετωπίζεται με κοινά παυσίπονα.
  • Αόρατη» ουλή: Για την σύγκληση του σημείου αφαίρεσης του μοσχεύματος από τη δότρια περιοχή εφαρμόζεται η γνωστή τεχνική της Τριχοφυτικής Σύγκλισης (Trichophytic Closure), η οποία δημιουργεί μια «αόρατη» ουλή (Invisible Scar), που είναι ανιχνεύσιμη μόνο από κάποιον ειδικό και μάλιστα, σε κοντινή εξέταση του τριχωτού της κεφαλής.
  • Απουσία μετεγχειρητικού οιδήματος: Στο παρελθόν ένα ποσοστό των ατόμων που προχωρούσαν σε εμφύτευση μαλλιών παρουσίαζε μετεγχειρητικά ένα προσωρινό μετωπιαίο οίδημα.
    Ωστόσο, πλέον, το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται από τις Ιατρικές Ομάδες Bergmann Kord προστατεύει και διαφυλάσσει το τριχωτό απο ερεθισμούς και οιδήματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε σπάνιες περιπτώσεις.

Τα 6  στάδια της εφαρμογής

Στάδιο 1

Κατόπιν προετοιμασίας του ενδιαφερόμενου από τη νοσηλευτική ομάδα, πραγματοποιείται τοπική αναισθησία από τον αναισθησιολόγο γιατρό.  

Στάδιο 2

Ο επικεφαλής χειρουργός της Μεταμόσχευσης Μαλλιών λαμβάνει συνεχή ιστό από τη Δότρια Περιοχή, με σκοπό τη μαζική λήψη τριχοθυλακίων.
Η διαδικασία πραγματοποιείται με ιδιαίτερη ακρίβεια και προσοχή, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή καταπόνηση της Δότριας Περιοχής.
Παράλληλα, πολύ σημαντική είναι η διαφύλαξη της ακεραιότητας των  γειτονικών τριχοθυλακίων.  

Η Τριχοφυτική Σύγκλιση

Στάδιο 3

Αμέσως μετά, ο επικεφαλής χειρουργός εφαρμόζει την ειδική τεχνική της Τριχοφυτικής Σύγκλισης (Trichophytic Closure), την πιο εξελιγμένη τεχνική σύγκλισης τομών στην πλαστική χειρουργική.

Συγκεκριμένα, με τη χρήση της Trichophytic Closure επιτυγχάνεται η επαναφύτρωση τριχών πάνω στην ουλή, που προκύπτει μετά την επέμβαση.
Έτσι συγκαλύπτεται η τυπική γραμμική εμφάνιση της και καθίσταται σχεδόν «αόρατη».

Η Τριχοφυτική Σύγκλιση (Trichophytic Closure) υπόκειται σε δύο περιορισμούς:

* Εφαρμόζεται αποκλειστικά από πλαστικό χειρουργό, διότι σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί σωστά, ενδεχομένως να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ουλή από αυτή που θα υπήρχε, αν δεν εφαρμοζόταν η μέθοδος.

* Δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις Δότριας Περιοχής με αραιή τριχοφυΐα ή δέρμα χωρίς ελαστικότητα, διότι θα λειτουργήσει εις βάρος του συνολικού αριθμού τριχοθυλακίων που θα μπορούσαν να συλλεχθούν.

Έτσι ο επικεφαλής χειρουργός της Μεταμόσχευσης Μαλλιών πραγματοποιεί την καταλληλότερη τεχνική σύγκλισης, αξιολογώντας πάντα τις ιδιαιτερότητες κάθε περιστατικού.  

Διαχωρισμός Τριχοθυλακίων

Στάδιο 4

Με την απαραίτητη χρήση μικροσκοπίων, ο δερματικός ιστός διαχωρίζεται στα τριχοθυλάκια που περιλαμβάνει. Η συνδρομή μικροσκοπίων είναι επιβεβλημένη στη Μεταμόσχευση Μαλλιών, διότι επιτρέπει την πλήρη και μέγιστη αξιοποίηση του εξαγόμενου συνεχούς ιστού και κατ’ επέκταση την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της βιωσιμότητας των τριχοθυλακίων.

Η διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη δεξιότητα και ακρίβεια, διότι τα τριχοθυλάκια είναι ευαίσθητες βιολογικά μονάδες και χρειάζεται προσοχή, ώστε να διατηρήσουν ακέραια τη δομή και τη λειτουργικότητά τους. Επιβάλλεται λοιπόν, να πραγματοποιείται μόνο από ειδικό, εκπαιδευμένο Επιστημονικό Προσωπικό.

Στη συνέχεια, τα τριχοθυλάκια υποβάλλονται σε επεξεργασία, ώστε να είναι έτοιμα προς μεταφύτευση.

Στάδιο 5 - Χρονικά παράλληλο του Σταδίου 4

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύγκλισης, ο επικεφαλής γιατρός δημιουργεί τις υποδοχές των τριχοθυλακίων στη Λήπτρια Περιοχή, όπου θα μεταμοσχευθούν τα τριχοθυλάκια, με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές που αφορούν το μέγεθος τους και τις αποστάσεις μεταξύ τους.

Οι οπές είναι μικρές για να μην διαταράξουν την ελαστικότητα και τη μικρο-κυκλοφορία της Λήπτριας Περιοχής, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις απαραίτητες προϋποθέσεις έκφυσης, θρέψης και ανάπτυξης των νέων τριχών. Επιπλέον, έχουν μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να διασφαλίσουν και τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα ανά cm2.

Αυτή η προσεκτική και μελετημένη διάταξη των τριχοθυλακίων είναι πολύ σημαντική, τόσο για τη φυσικότητα του αποτελέσματος, όσο και για την επίτευξη μέγιστης πυκνότητας.  

Στάδιο 6

Το τελικό στάδιο τοποθέτησης των τριχοθυλακίων είναι, από τεχνικής άποψης, το πιο απαιτητικό της διαδικασίας. Τα τριχοθυλάκια εμφυτεύονται στις υποδοχές της Λήπτριας Περιοχής, μαζί με τον συνεκτικό ιστό που τα περιβάλλει. Εξ αυτών, όσα περιέχουν μία τρίχα, τοποθετούνται κατά μήκος της Μετωπιαίας Γραμμής (Hairline), σχηματίζοντας εσοχές και προεξοχές, όπως ακριβώς στη φυσική έκφυση των μαλλιών. Όσα περιέχουν 2, 3 ή 4 τρίχες καλύπτουν την περιοχή της αραίωσης προς το εσωτερικό του τριχωτού.

Βασικοί παράμετροι για ένα φυσικό αποτέλεσμα

 

* Μετωπιαία Γραμμή (Hairline)

Η Μετωπιαία Γραμμή (Hairline) αποτελεί τη σημαντική παράμετρος που καθορίζει την απόλυτη φυσικότητα του αποτελέσματος, καθώς είναι ο πιο αρμονικός σύνδεσμος μεταξύ μετώπου και μαλλιών.

Παρατηρώντας τη με μεγεθυντικό φακό, εμφανίζεται ως μία ακανόνιστη γραμμή.
Η γραμμή αυτή αποτελείται από μεμονωμένες τρίχες και βαθμιαία σχηματίζει σύνολα 2 ή περισσότερων τριχών με κατεύθυνση προς το εσωτερικό του τριχωτού.
Παρατηρείται ακόμη, ότι η τριχοφυΐα της Μετωπιαίας Γραμμής σχηματίζει εσοχές και προεξοχές. Αυτές δεν υπακούουν σε κάποιο γραμμικό μοντέλο, αλλά δίνουν την αίσθηση του τυχαίου και ασύμμετρου.

Απαιτείται, λοιπόν, ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και αισθητική αντίληψη για τον σχεδιασμό της, ώστε να είναι απόλυτα φυσική και ταιριαστή στο προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου.
Γι’ αυτό η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τα χαρακτηριστικά, το σχήμα, οι συμμετρίες του προσώπου, καθώς και το στυλ, αποτελούν επίσης βασικές παραμέτρους προς συνυπολογισμό για τον σχεδιασμό της.

* Μπροστινή περιοχή του τριχωτού (Βρεγματική χώρα)

Η περιοχή αμέσως μετά τη Μετωπιαία Γραμμή είναι εξίσου σημαντική για τον καθορισμό ενός φυσικού και τελειοποιημένου αισθητικά αποτελέσματος.
Είναι ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία επαρκούς πυκνότητας και ο σωστός προσανατολισμός έκφυσης της νέας τριχοφυΐας.
Τα νέα μαλλιά πρέπει να «εφάπτονται» αρμονικά με τη Μετωπιαία Γραμμή και να πλαισιώνουν ήπια το πρόσωπο.
Γι’ αυτό, κατά την τοποθέτηση των τριχοθυλακίων, η εμπειρία του γιατρού έχει καθοριστική σημασία.

Παράγοντες που επηρεάζουν το φυσικό αποτέλεσμα
  • Κατάλληλη κατεύθυνση των τριχοθυλακίων, ώστε ο προσανατολισμός τους να εναρμονίζεται με τις συνθήκες έκφυσης της λήπτριας περιοχής.
  • Άρτια διάταξη και διανομή των τριχοθυλακίων στην περιοχή της αραίωσης, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη πυκνότητα.
  • Ορθή κατανομή των τριχοθυλακίων βάσει του μεγέθους τους, ώστε να προκύπτει το φυσικό αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα – Ανάπτυξη των νέων μαλλιών

Τα νέα μαλλιά ξεκινούν να αναπτύσσονται φυσιολογικά σε 3 – 5 μήνες και φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα μετά τη μεταφύτευση τους. Αυτά ολοκληρώνονται περίπου στους 10 -12 μήνες.
Συνήθως αμέσως μετά την επέμβαση και σε διάστημα 15-30 ημερών, ένα ποσοστό (20% – 80%) των μεταμοσχευθέντων μαλλιών πέφτουν σταδιακά μετά την επέμβαση.
Αυτό το φαινόμενο θεωρείται απολύτως φυσιολογικό, διότι στη θέση τους μεγαλώνουν τα νέα μαλλιά.
Τα μαλλιά της μεταμόσχευσης αναπτύσσονται όπως και τα υπόλοιπα και παραμένουν για πάντα. Δεν έχουν καμία διαφορά από τα υπάρχοντα και  επιδέχονται κάθε είδους κομμωτική διεργασία, όπως λούσιμο, κούρεμα, χτένισμα κ.ά.

Συμπερασματικά, για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής συνεκτιμώνται με μεγάλη προσοχή όλες οι σχετικές συνιστώσες της διάγνωσης και τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ενδιαφερόμενου.
Οι ειδικοί διενεργούν απολύτως αντικειμενικές εκτιμήσεις.
Στη συνέχεια προβαίνουν σε πλήρως εφικτές και εφαρμόσιμες επιλογές, πάντα με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε περίπτωσης.
Είναι σε θέση να παρέχουν όλες τις σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής.

 

Περισσότερα για τις Τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Γιατί να επιλέξω την τεχνική FUT (Strip)

Η τεχνική FUT (Strip) είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος Μεταμόσχευσης Μαλλιών.
Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο στόχος είναι η επίτευξη σημαντικής κάλυψης και πυκνότητας, ακόμη και με μία συνεδρία.

Είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι το ποσοστό έκφυσης (yield rate) των νέων μαλλιών, με την τεχνική FUT (Strip), είναι εξαιρετικά υψηλό, λόγω του τρόπου λήψης των τριχοθυλακίων προς εμφύτευση.
Αυτό λειτουργεί και ως βασικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησης μεταξύ των δύο μεθόδων.

Συγκεκριμένα, στην τεχνική FUE τα τριχοθυλάκια λαμβάνονται ένα-ένα από διάφορα σημεία της Δότριας Περιοχής.
Με  τη μέθοδο FUT (Strip) πραγματοποιείται μαζική λήψη τους, μέσω του δερματικού ιστού.

Στη συνέχεια, η διαδικασία τοποθέτησης των τριχοθυλακίων, είναι απολύτως κοινή και για τις δύο τεχνικές.
FUT & FUE αναπαράγουν τον φυσικό τρόπο έκφυσης των μαλλιών.

Αποτελεί, λοιπόν, τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο για αποκατάσταση της αραίωσης, καθώς απαιτεί λιγότερες συνεδρίες και κόστος, σε σχέση με τη εξελιγμένη διαδικασία μέσω της μεθόδου FUE.

Συνδυασμός Τεχνικών Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Τα Ιατρικά Επιτελεία της Βergmann Κord, πραγματοποιούν και συνδυαστική εφαρμογή των 2 τεχνικών FUT-Strip & FUE.

Οι συνδυαστικές συνεδρίες Μεταμόσχευσης Μαλλιών, πραγματοποιούνται σε 2 διαδοχικές ημέρες:

* την πρώτη ημέρα, εφαρμόζεται η μέθοδος της εξαγωγής μεμονωμένων τριχοθυλακίων (FUE) και

* την επόμενη μέρα, ακολουθεί η μέθοδος FUT-Strip.

Τόσο η τεχνική FUE  όσο και η  FUT (Strip),  επιλέγονται βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης.

Επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής ή και συνδυασμού τους,  συνεκτιμώνται με μεγάλη προσοχή όλες οι σχετικές συνιστώσες της Διάγνωσης και τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ενδιαφερόμενου.

Οι ειδικοί των Επιστημονικών Κέντρων διενεργούν απολύτως αντικειμενικές εκτιμήσεις.
Στη συνέχεια προβαίνουν σε πλήρως εφικτές και εφαρμόσιμες επιλογές, πάντα με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε περίπτωσης.
Είναι σε θέση να παρέχουν όλες τις σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής.

Το Ιατρικό Επιτελείο της Bergmann Kord

Η μέθοδος εφαρμόζεται, λοιπόν, από διακεκριμένους χειρουργούς Μεταμόσχευσης Μαλλιών, καθένας εκ των οποίων κατέχει πλήρη εξειδίκευση σε μια συγκεκριμένη τεχνική και βαθιά επιστημονική γνώση.
Η αποκλειστική αυτή ενασχόληση με μία μόνο μέθοδο καθιερώθηκε με στόχο την αποφυγή φαινομένων, κατά τα οποία ο γιατρός προτείνει και προωθεί την τεχνική που μεμονωμένα γνωρίζει.

Έτσι η πολιτική Διάγνωσης της Βergmann Κord είναι παράμετρος που ισχύει αυστηρά.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η επιλογή της ορθότερης τεχνικής Εμφύτευσης Μαλλιών και η  μέγιστη αποδοτικότητα της.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη