Διάγνωση Θεραπειών Τριχόπτωσης

Διάγνωση Θεραπειών Τριχόπτωσης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Η  Τριχοπτωση είναι ένα εξελισσόμενο φαινόμενο που διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο.
Για την εφαρμογή των Θεραπειών, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έγκαιρη Διάγνωση.

Προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα, πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια πρόκλησης της Τριχόπτωσης.
Όσο πιο νωρίς εντοπιστούν, τόσο πιο ενισχυμένη θα είναι η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αφού κατά την έναρξη του φαινομένου, η δράση των θεραπειών δύναται να αποτρέψει τις μελλοντικές του επιπτώσεις.

Επιπλέον, ο μηχανισμός Τριχόπτωσης ακολουθεί μια σταδιακή πορεία, με αποτέλεσμα η αραίωση να γίνεται αντιληπτή, αφού χαθεί το 50% της τριχοφυΐας.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό  το φαινόμενο να ελεγχθεί κατά τις πρώιμες ενδείξεις του.
Με τον τρόπο αυτό η εφαρμογή των θεραπειών θα προλάβει ή θα περιορίσει  το φάσμα δράσης της Τριχόπτωσης, πριν χαθεί σημαντικό ποσοστό των μαλλιών και αλλοιωθεί η εξωτερική εμφάνιση.

Ειδικά στην περίπτωση της Νεανικής Τριχόπτωσης, όπου υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να εξελιχθεί μελλοντικά σε εκτεταμένη αραίωση, συνιστάται ο συστηματικός έλεγχος της κατάστασης του τριχωτού, μέσω των διαγνωστικών διαδικασιών.
Αρχικά, εφαρμόζονται θεραπείες πρόληψης και συντήρησης των μαλλιών, ώστε να προστατευτούν από περαιτέρω εξασθένιση.
Μόλις σταθεροποιηθεί η τριχοφυΐα, είναι εφικτή η αποκατάσταση τους, την κατάλληλη χρονική στιγμή. 

Για να γίνει, λοιπόν, η καταλληλότερη επιλογή μεταξύ των θεραπειών Τριχόπτωσης και να διαμορφωθεί εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα, είναι επιτακτική η διενέργεια της διάγνωσης.
Αυτή θα είναι απολύτως προσανατολισμένη στα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης.

Για τους λόγους αυτούς στις Κλινικές Μαλλιών Bergmann Kord, παρέχεται Δωρεάν Διάγνωση.
Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή μελλοντική υποχρέωση, για κάθε ενδιαφερόμενο.

Διαδικασία Διάγνωσης Θεραπειών

Η ιατρική διάγνωση ξεκινάει με λήψη ατομικού Ιατρικού Ιστορικού.
Συλλέγονται σημαντικές πληροφορίες για την πορεία της Τριχόπτωσης, όπως ο χρόνος έναρξης, ο ρυθμός εξέλιξης, το είδος και ο βαθμός της αραίωσης.
Παράλληλα, διερευνώνται και πιθανά αίτια πρόκλησης του φαινομένου, όπως η ύπαρξη κληρονομικής προδιάθεσης.

Ακολούθως και ανά περίπτωση, πραγματοποιείται η εφαρμογή ορισμένων διαγνωστικών τεχνικών.

Διαγνωστικές Τεχνικές

* Κλινική επισκόπηση, κατά την οποία διακρίνονται τα πολύτιμα εξωτερικά χαρακτηριστικά της παθήσεως και διαμορφώνεται η κλινική εικόνα.

* Μικροσκοπική ανάλυση του τριχωτού & των μαλλιών (Microscopic Hair & Scalp Analysis).
Κατ’ αυτήν, μέσω ειδικής μικροκάμερας, εξετάζεται η πυκνότητα, η γενική κατάσταση της τρίχας και του τριχωτού και ανιχνεύονται τυχόν δυσλειτουργίες.
Όπως δερματικές παθήσεις, για την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της τριχόπτωσης.

* Τριχοριζόγραμμα, που περιλαμβάνει αναλυτική τριχολογική εξέταση μέσω μικροσκοπίου.
Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται  ο ακριβής αριθμός των τριχών, που βρίσκονται σε αναγεννή και καταγεννή φάση και εντοπίζονται  πιθανά προβλήματα στο τριχοθυλάκιο, για τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών αλωπεκίας.

 

Τύποι Τριχόπτωσης

Η Διάγνωση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οδηγεί στην Ανδρογενετική Αλωπεκία,.
Αυτή αποτελεί τον πιο συνήθη τύπο ανδρικής Τριχόπτωσης και οφείλεται σε θετικό κληρονομικό ιστορικό.

Ανάλογα με το φύλο του ενδιαφερόμενου, συνιστάται μια ορισμένη κλίμακα μέτρησης για να προσδιοριστεί και να καταγραφεί η βαθμίδα της.
Για τους εξειδικευμένους Ιατρούς της Bergmann Kord, βασικό εργαλείο ταξινόμησης για τους άνδρες, είναι η κλίμακα μέτρησης Norwood, ενώ για τις γυναίκες η κλίμακα Ludwig.

Ωστόσο, σε πιο σύνθετες περιπτώσεις, που αφορούν ιδιαίτερα γυναίκες ή άτομα νεαρής ηλικίας, η διάγνωση υποβοηθείται με τη διενέργεια ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων, αν κριθεί σκόπιμο.

Στη Γυροειδή Αλωπεκία ή στις Ουλωτικές Αλωπεκίες, η Τριχόπτωση ενδεχομένως να οφείλεται σε ειδικούς παράγοντες.
Αυτοί είναι :  ορμονολογικές διαταραχές, προβλήματα θυρεοειδούς, παθήσεις, ελλείψεις βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων κ.ά.
Είναι, επομένως, απαραίτητο να πραγματοποιηθούν Εξειδικευμένες Αιματολογικές εξετάσεις, ενώ κατά κύριο λόγο στις γυναίκες, εφαρμόζονται και Ορμονολογικές εξετάσεις.
Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η διάκριση μεταξύ συμπτωμάτων και θα προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του φαινομένου της Τριχόπτωσης

Κάποιες φορές, πραγματοποιείται και λήψη διατροφολογικού ιστορικού ή/και περαιτέρω εξειδικευμένος δερματολογικός έλεγχος.

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας

Για τις Κλινικές Μαλλιών Bergmann Kord, μοναδικό κριτήριο αποτελεσματικότητας είναι η απόλυτη ανταπόκριση του θεραπευτικού σχήματος στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου. Έτσι οι διαγνωστικές διαδικασίες δεν περιορίζονται στον σχεδιασμό του προγράμματος, αλλά επαναλαμβάνονται τακτικά για την αξιολόγηση του.

Με τα διαγνωστικά εργαλεία παρακολουθείται η πορεία των θεραπειών ενδυνάμωσης, καθώς  στο τέλος κάθε τριμήνου διενεργείται επαναληπτικός τριχολογικός έλεγχος Microscopic Hair & Scalp Analysis, που αποτελεί τον πιο ακριβή δείκτη για την ανάπτυξη της τριχοφυΐας.

Με αυτή διαδικασία επανεξετάζονται τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής, καταγράφονται τα νέα ποσοστά των τριχών που ανήκουν σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής της τρίχας (Αναγενή, Τελογενή, Δυστροφική) και επιτυγχάνεται η σύγκριση τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την χρήση των θεραπειών.

Κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της εκάστοτε αγωγής, ανάλογα με τον βαθμό ανταπόκρισης και επίτευξης των θεραπευτικών στόχων.

Θεραπείες  Μαλλιών στην Bergmann Kord

Η πολυετής ερευνητική επένδυση της Βergmann Κord στον τομέα της πρόληψης, της συντήρησης της τριχοφυΐας και του περιορισμού της Τριχόπτωσης, υλοποιείται έμπρακτα με την εφαρμογή των Θεραπειών Τριχόπτωσης.

Πρόκειται για θεραπείες θρέψης των μαλλιών, όπως η Μεσοθεραπεία Μαλλιών και η αγωγή Volumed®, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με την εφαρμογή Soft Laser.
Συγχρόνως, ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι και η ΑΑΠ, η Θεραπεία αυτόλογης ανάπλασης και αναγέννησης των ιστών, μέσω πλάσματος εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια.

 

Τμήμα Θεραπειών Τριχόπτωσης Bergmann Kord

Το Τμήμα Θεραπειών Τριχόπτωσης έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό σύστημα τεχνογνωσίας, που διακρίνεται για τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

* Αναλαμβάνει την εξατομικευμένη παρακολούθηση κάθε ενδιαφερόμενου, με τη χρήση των πιο εξελιγμένων διαγνωστικών εργαλείων.

Μέσω αυτών θα  καθοριστεί η κατάλληλη θεραπευτική μέθοδος.

* Λόγω του μεγάλου εύρους προϊόντων, οι θεραπευτικές αγωγές είναι μοναδικές.
Σχεδιάζονται ειδικά για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού, του τριχωτού και των μαλλιών.

* Εκτιμά την αποτελεσματικότητα μέσω τακτικών επανελέγχων για την αξιολόγηση της εφαρμογής κάθε μεμονωμένης περίπτωσης.

Ωστόσο, η ιατρική επίβλεψη του φαινομένου δεν στοχεύει μόνο  στην προληπτική, ενισχυτική ή επανορθωτική φροντίδα των μαλλιών.
Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών.

Καθώς η πορεία της Tριχόπτωσης παρακολουθείται από τους ειδικούς, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει σε Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Και μάλιστα, την κατάλληλη χρονική στιγμή, αποφεύγοντας την έντονη αραίωση που επιφέρει διαφοροποίηση στην εξωτερική εμφάνιση.
Σε καμία περίπτωση όμως, δεν προωθείται η Εμφύτευση Μαλλιών, όταν χρειάζεται Θεραπεία Τριχόπτωσης, ή μέχρι να πληρούνται όλες οι απαραίτητες παράμετροι για την εφαρμογή της.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
Toggle side notice

ΣΑΣ
ΦΡΟΝΤΙ – ΖΟΥΜΕ

με
Ιδιαίτερα Μέτρα

Προφύλαξης και Προστασίας

 

Ενημερωθείτε ΕΔΩ

Send this to a friend
Ένα θέμα που θα σε ενδιαφέρει: Διάγνωση Θεραπειών Τριχόπτωσης
Σύνδεσμος: https://www.kordhairclinics.gr/diagnosi-therapeiwn-trixoptosis/