Διάγνωση Θεραπειών Τριχόπτωσης

Διάγνωση Θεραπειών Τριχόπτωσης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Η Τριχοπτωση αποτελεί στις μέρες μας ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο εξελίσσεται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε άνθρωπο που το βιώνει ως πρόβλημα.
Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.
Ειδικότερα, απαιτείται εξειδικευμένη διάγνωση για να διερευνηθούν τα αίτια εμφάνισής της, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο θεραπευτικό πρωτόκολλο.
Όσο πιο νωρίς εντοπιστούν τα αίτια, τόσο πιο ουσιαστική θα είναι η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αφού η δράση της αγωγής θα μετριάσει τις μελλοντικές απώλειες.

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι η Τριχόπτωση ακολουθεί εξελικτική πορεία, με αποτέλεσμα η αραίωση να γίνεται αντιληπτή αφού έχει πλέον χαθεί ένα σημαντικό ποσοστό τριχοφυΐας.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό το φαινόμενο να ελεγχθεί κατά τις πρώιμες ενδείξεις του.
Μόνο έτσι η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας θα περιορίσει το φάσμα δράσης της Τριχόπτωσης, πριν χαθεί αυτό το σημαντικό ποσοστό της τριχοφυΐας και αλλοιωθεί η εξωτερική εμφάνιση.

Οι αγωγές πρόληψης και συντήρησης των μαλλιών εφαρμόζονται ώστε να προστατευτούν από περαιτέρω εξασθένιση και επιπλέον απώλειες.
Μόνο όταν σταθεροποιηθεί η τριχόπτωση είναι εφικτή σε επόμενο στάδιο η αποκατάσταση της τριχοφυίας.
Αυτή η εκτίμηση είναι πάντα προσανατολισμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης.
Για τους λόγους αυτούς στη Bergmann Kord παρέχεται διάγνωση σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή άλλη υποχρέωση.

Διαδικασία Διάγνωσης Θεραπειών

Η διάγνωση ξεκινάει με λήψη ατομικού ιατρικού ιστορικού, κατά τη διάρκεια του οποίου συλλέγονται σημαντικές πληροφορίες για την πορεία της τριχόπτωσης, όπως ο χρόνος έναρξης, ο ρυθμός εξέλιξης, το είδος και ο βαθμός της αραίωσης.
Παράλληλα, διερευνώνται και πιθανά αίτια πρόκλησης του φαινομένου, όπως η ύπαρξη κληρονομικής προδιάθεσης.
Ακολούθως και ανά περίπτωση, πραγματοποιείται η εφαρμογή συγκεκριμένων διαγνωστικών τεχνικών.

Διαγνωστικές Τεχνικές

Η διάγνωση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό κατόπιν ραντεβού και μέσω συγκεκριμένων διαγνωστικών τεχνικών, όπως είναι:

 • Κλινική επισκόπησηΗ διάγνωση ξεκινάει με τη λήψη του ατομικού ιατρικού ιστορικού.
  Στη συνέχεια ακολουθεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση, μέσα από την οποία αποτυπώνονται τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της κατάστασης, τα οποία διαμορφώνουν την κλινική εικόνα του τριχωτού.
 • Μικροσκοπική ανάλυση του τριχωτού και των μαλλιών (MicroscopicHair&ScalpAnalysis)Μέσω ειδικής μικροκάμερας, συλλέγονται και καταγράφονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα, τη γενική κατάσταση της τρίχας και του τριχωτού.
  Στη συνέχεια ανιχνεύονται τυχόν δυσλειτουργίες όπως, π.χ. δερματικές παθήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ουσιαστική και ασφαλής εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της τριχόπτωσης.
 • ΤριχοριζόγραμμαΠεριλαμβάνει εξονυχιστική παρατήρηση των τριχών μέσω μικροσκοπίου, με στόχο την καταγραφή του ακριβούς αριθμού των τριχών που βρίσκονται σε αναγενή και καταγενή φάση, ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα στο τριχοθυλάκιο.

Τύποι Τριχόπτωσης

Η ανδρογενετική αλωπεκία αποτελεί τον πιο συνήθη τύπο ανδρικής τριχόπτωσης και οφείλεται αποκλειστικά σε κληρονομικό ιστορικό. Ανάλογα με το φύλο, συνιστάται μια ορισμένη κλίμακα μέτρησης για να προσδιοριστεί και να καταγραφεί η έκταση και η έντασή της.
Για τη Bergmann Kord, βασικό εργαλείο ταξινόμησης για την ανδρική τριχόπτωση είναι η κλίμακα μέτρησης Norwood, ενώ για την γυναικεία, η κλίμακα Ludwig.
Στη γυροειδή αλωπεκία ή σε άλλου τύπου αλωπεκίες, η Τριχόπτωση οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες, όπως μπορεί να είναι ορμονολογικές διαταραχές, προβλήματα θυρεοειδούς, διάφορες παθήσεις, ελλείψεις βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων κ.ά.
Πολλές φορές είναι ζητούμενο να πραγματοποιηθούν αιματολογικές και ορμονολογικές εξετάσεις.
Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η διάκριση μεταξύ συμπτωμάτων και θα προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του φαινομένου της τριχόπτωσης.

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας

Για τη Bergmann Kord σημαντικό κριτήριο αποτελεσματικότητας είναι η ανταπόκριση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, το οποίο διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση.
Έτσι οι διαγνωστικές διαδικασίες δεν περιορίζονται στον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, αλλά επαναλαμβάνονται τακτικά και συγκρίνονται στην πορεία, με στόχο την σωστή αξιολόγησή του.
Με τα διαγνωστικά εργαλεία παρακολουθείται η πορεία της αγωγής, καθώς στο τέλος κάθε τριμήνου διενεργείται επαναληπτικός έλεγχος, ο οποίος αποτελεί τον πιο ακριβή και αξιόπιστο δείκτη για την εξέλιξη της τριχόπτωσης.

Με αυτή τη διαδικασία επανεξετάζονται τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής, καταγράφονται τα νέα ποσοστά των τριχών που ανήκουν σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής της τρίχας (Αναγενή, Τελογενή, Καταγενή) και επιτυγχάνεται η σύγκρισή τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την χρήση των θεραπειών.

Έτσι υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της εκάστοτε αγωγής, ανάλογα με τον βαθμό ανταπόκρισης και επίτευξης του στόχου.

Θεραπείες Μαλλιών στην Bergmann Kord

Η πολυετής εμπειρία της Βergmann Κord στον τομέα της πρόληψης, της συντήρησης της τριχοφυΐας και του περιορισμού της Τριχόπτωσης, αποτυπώνεται έμπρακτα με την εφαρμογή των πρωτοκόλλων της.

Πρόκειται για θεραπείες μαλλιών, όπως η ΑΑΠ, δηλαδή η θεραπεία αυτόλογης ανάπλασης και αναγέννησης των ιστών μέσω πλάσματος εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια, η μεσοθεραπεία μαλλιών και η αγωγή Volumed.

Οι θεραπείες αυτές παρακολουθούνται από ένα μοναδικό σύστημα διάγνωσης, το οποίο έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Αναλαμβάνει την αρχική εκτίμηση κάθε ενδιαφερόμενου, με τη χρήση των πιο εξελιγμένων διαγνωστικών εργαλείων. Μέσω αυτών θα καθοριστεί η κατάλληλη θεραπευτική μέθοδος.
 • Λόγω του μεγάλου εύρους επιλογών, οι θεραπευτικές αγωγές είναι μοναδικές.
 • Σχεδιάζονται ειδικά για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε οργανισμού, του τριχωτού και των μαλλιών.
 • Εκτιμά την αποτελεσματικότητα μέσω τακτικών επανελέγχων για την αξιολόγηση της εφαρμογής σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη