Θεραπεία Τριχόπτωσης ΑΑΠ

Θεραπεία Τριχόπτωσης ΑΑΠ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ  με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες

Η Θεραπεια Τριχοπτωσης  με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες είναι μία καινοτόμος, φυσική και απόλυτα ασφαλής μέθοδος, κατάλληλη για την πρόληψη και αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, σε άνδρες και γυναίκες. Πρόκειται για μια Αυτόλογη Θεραπεία ανάπλασης και αναγέννησης των τριχοθυλακίων, που χρησιμοποιεί συστατικά που προέρχονται από τον ίδιο τον οργανισμό και είναι εξίσου αποτελεσματική, τόσο κατά της Τριχόπτωσης, όσο και ως ενισχυτική θεραπεία στη Μεταμοσχευση Μαλλιων.

Δράση Θεραπείας θεραπεία τριχόπτωσης με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες

Η θεραπεία τριχόπτωσης με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες συνδράμει στην ενεργοποίηση των τριχοθυλακίων. Με τη χρήση ειδικών κυττάρων του Πλάσματος «παρακινεί» τον οργανισμό να αντιδράσει με έντονο αλλά απολύτως φυσικό τρόπο, στην υπολειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα, τροφοδοτεί την περιοχή της Τριχόπτωσης με  ενεργοποιημένα κύτταρα, τα οποία απελευθερώνουν Πρωτεΐνες, που αναλαμβάνουν δράση και διευκολύνουν τη διαδικασία της Αναγέννησης της τρίχας.
Η μέθοδος αξιοποιεί τις αναγεννητικές ιδιότητες των Αυξητικών Παραγόντων (Growth Factors) των αιμοπεταλίων του πλάσματος.

Ο ρόλος των Αυξητικών Παραγόντων (Growth Factors)

Το πλάσμα συνιστά περίπου το 55% του αίματος.
Συμβάλλει στο κυκλοφορικό σύστημα του οργανισμού, μέσω διακίνησης διαφόρων ουσιών, όπως τα Αιμοπετάλια, τα οποία είναι μικρά κυτταρικά στοιχεία.
Ανήκουν στα έμμορφα συστατικά του αίματος και συμμετέχουν στη διαδικασία της πήξης του.
Εκτός των άλλων όμως, επιτελούν μια πολύ σημαντική λειτουργία, καθώς αποτελούν φυσική πηγή αυξητικών παραγόντων.

Όταν ενεργοποιούνται, παράγουν ειδικές πρωτεΐνες που ονομάζονται Αυξητικοί Παράγοντες (Growth Factors) και Κυτοκίνες (πρωτεΐνες ανάπτυξης, διαφοροποίησης και ανοσολογικής απάντησης).
Αυτές ρυθμίζουν την επούλωση και την αναγέννηση ιστών και κυττάρων.

Έτσι στη Θεραπεία Τριχόπτωσης  με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες, μετά από ειδική επεξεργασία, το πλάσμα εμπλουτίζεται με αιμοπετάλια.
Αυτά απελευθερώνουν τους Αυξητικούς Παράγοντες.
Αυτοί, με τη σειρά τους, βοηθούν τον οργανισμό να αποκαταστήσει τους ιστούς που δυσλειτουργούν ή έχουν υποστεί βλάβη, διεγείροντας τα αδύναμα ή ανενεργά, ενήλικα βλαστοκύτταρα.

Πώς επιτυγχάνεται η λειτουργία αυτή

Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται με :

* Επανενεργοποίηση των αδρανών πρόδρομων βλαστοκυττάρων, της περιοχής των υπό αποκατάσταση ιστών.

* Ενεργοποίηση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων αυτής της περιοχής.

* Αύξηση του μεταβολισμού των κυττάρων.

* Διαφοροποίηση, δηλαδή μετατροπή των κυττάρων σε άλλους κυτταρικούς τύπους.
Εν προκειμένω των πρόδρομων βλαστοκυττάρων, σε κύτταρα τριχοθυλακίων.

Με την αύξηση της συγκέντρωσης των αιμοπεταλίων που περιέχουν Αυξητικούς Παράγοντες (EGF, VEGF, PDGF, FGF), ενεργοποιείται και μεγαλύτερος αριθμός ενηλίκων βλαστοκυττάρων.
Αυτά  κατευθύνουν την επαναλειτουργία της περιοχής – στόχου.
Έτσι επιτυγχάνεται η αυτό-αποκατάσταση των δυσλειτουργιών, σε πιο σύντομο χρόνο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

Ειδικά στην περίπτωση της Τριχόπτωσης, οι θύλακες των τριχών επαναδραστηριοποιούνται, με αποτέλεσμα να εκφύονται νέα μαλλιά ή να παρέχεται ενδυνάμωση, μεγαλύτερη διάμετρος και μήκος στα υπάρχοντα.

Πολυεπίπεδη δράση της Θεραπείας Τριχόπτωσης με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες

Πρόληψη: Η εφαρμογή της θεραπείας τριχόπτωσης με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες (ΑΑΠ)  σε αρχικά στάδια αραίωσης, εμποδίζει την απώλεια περισσότερων τριχών.
Παράλληλα, ενδυναμώνει την υπάρχουσα τριχοφυΐα, ανανεώνοντας τα «αδύναμα» Τριχοθυλάκια.

Θεραπεία της Τριχόπτωσης: Ακόμη και σε πιο προχωρημένες βαθμίδες αραίωσης, η εφαρμογή της ΑΑΠ ενισχύει τον μεταβολισμό των Τριχοθυλακίων και υποστρέφει τη λέπτυνση της τρίχας, αναστέλλοντας την υπολειτουργία τους και ενεργοποιώντας τη διαδικασία Αναγέννησης.

Μετεγχειρητική Ενίσχυση: Η μέθοδος ΑΑΠ εφαρμόζεται πριν την Μεταμοσχευση Μαλλιων, για να ενδυναμώσει τα νέα τριχοθυλάκια που θα τοποθετηθούν στην λήπτρια περιοχή, αυξάνοντας την απόδοση του αποτελέσματος. Εφαρμόζεται και μετά  τη Μεταμόσχευση στη δότρια χώρα και στην περιοχή της εμφύτευσης, για να ενισχύσει την επούλωση, να σταθεροποιήσει την εφαρμογή και να μεγιστοποιήσει το αισθητικό αποτέλεσμα.

Διαδικασία Εφαρμογής θεραπεία τριχόπτωσης με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρμογή της ΑΑΠ από τα Επιστημονικά Επιτελεία των Κλινικών  Bergmann Kord, πραγματοποιείται σε συνθήκες απόλυτης υγιεινής και ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο 60 περίπου λεπτών και 4 σταδίων:

* Λήψη μικρής ποσότητας αίματος από τον ενδιαφερόμενο, έως 50cc αίματος (όπως σε γενική αιματολογική εξέταση).

* Φυγοκέντρηση της ποσότητας αυτής, με σκοπό την απομόνωση του «πλούσιου» σε Αιμοπετάλια Πλάσματος.

* Εμπλουτισμός και Ενεργοποίηση του πλάσματος (θεραπεία τριχόπτωσης με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες με DNA activator).

* Έγχυση του ενισχυμένου Πλάσματος στις αραιωμένες περιοχές του τριχωτού της κεφαλής.

Περιπτώσεις Εφαρμογής του θεραπεία τριχόπτωσης με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες

Η θεραπεία τριχόπτωσης  με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες (ΑΑΠ) εφαρμόζεται σε άνδρες και γυναίκες, τόσο σε περιπτώσεις αρχικής, όσο και προχωρημένης αραίωσης των μαλλιών και στοχεύει στην:

* Πρόληψη της Τριχόπτωσης.  

* Αντιμετώπιση της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας & της Γυναικείου Τύπου Ανδρογενετικής Αλωπεκίας.

* Αντιμετώπιση της Γυροειδούς & Διάχυτης Αλωπεκίας.

* Αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης διαφόρων αιτιολογιών.

* Ενίσχυση του αποτελέσματος της Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

Ωστόσο, σε ελάχιστα περιστατικά υπάρχουν αντενδείξεις και αφορούν κυρίως τον αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ή τη λήψη αντιπηκτικών. Σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία πραγματοποιείται πάντοτε κατόπιν συνεννοήσεως με τα Ιατρικά Επιτελεία της Bergmann Kord και λήψης αναλυτικού ιατρικού ιστορικού. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η Θετική Συνεισφορά της Θεραπείας

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της  ΑΑΠ, δεν είναι ο μοναδικός λόγος για την επιλογή της θεραπείας. H μέθοδος ξεχωρίζει για τους εξής λόγους:

* Εφαρμογή σε ευρύ ηλικιακό φάσμα (18 – 70 ετών).

* Περιορισμένος αριθμός συνεδριών.

* Επανάληψη σε αραιά χρονικά διαστήματα

* Ανώδυνη. Πιθανή εφαρμογή τοπικής αναισθησίας (με χρήση κρέμας ή χωρίς).

* Μη απαιτούμενος χρόνος επούλωσης. Άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

* Μη επεμβατική μέθοδος.

* Σύντομα ορατά αποτελέσματα.

* Η Αυτόλογη φύση της μεθόδου, την καθιστά απόλυτα ασφαλή για την υγεία, χωρίς καμία παρενέργεια για τον οργανισμό.

* Ως αντιμικροβιακό και αντιφλεγμονώδες βιολογικό υλικό, εξασφαλίζει συνθήκες αντισηψίας.

Αποτελεσματικότητα του θεραπεία τριχόπτωσης με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες κατά της Τριχόπτωσης

Τα αποτελέσματα της Θεραπείας Τριχόπτωσης με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες, σε συνάρτηση με το είδος και τον βαθμό της Τριχόπτωσης, κυμαίνονται από ικανοποιητικά έως εντυπωσιακά, τόσο ως προς την ποιότητα, όσο και προς την ποσότητα και αφορούν:

* Την ενδυνάμωση των τριχοθυλακίων.

* Την επιβράδυνση της γήρανσης των τριχών.

* Την ενίσχυση της τοπικής μικροκυκλοφορίας.

* Του ελέγχου της τριχόπτωσης.

* Την αναστολή της επίδρασης επιβαρυντικών παραγόντων.

* Τη σταθεροποίηση της αραίωσης.

* Τη διέγερση της τριχοφυΐας.

* Την κάλυψη της περιοχής της αραίωσης.

Ακόμα, η αποτελεσματικότητα διατηρείται και ενισχύεται με τη συνδυαστική εφαρμογή των θεραπειών Volumed® με Soft Laser της Βergmann Κord, κατόπιν αξιολόγησης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.  Επιπλέον, ενισχυμένα αποτελέσματα επιτυγχάνονται και με τη συνδυαστική εφαρμογή  της θεραπείας ΑΑΠ και της θεραπείας της Ιοντοφόρεσης, η οποία μεταφέρει στον οργανισμό υψηλότερες συγκεντρώσεις από θεραπευτικές ουσίες, που δρουν στους βαθύτερους ιστούς.

Ιοντοφόρεση : Εναλλακτικός τρόπος χορήγησης της  θεραπείας ΑΑΠ

Η Ιοντοφόρεση αποτελεί μια μέθοδο που έγινε αποδεκτή από το FDA (Αμερικανικός οργανισμός φαρμάκων) από το 1970.
Αφορά σε ένα νέο τρόπο χορήγησης επιλεγμένων φαρμάκων ή θεραπειών για την αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης.

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση αυτής της μεθόδου χορηγούνται διαδερμικά ιόντα, δηλαδή άτομα με θετική ή αρνητική φόρτιση.
Με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής έντασης, εισχωρούν στο δέρμα και εν συνεχεία στους υποδόριους ιστούς.
Δηλαδή το ρεύμα βοηθά να εισέλθουν τα ιονισμένα τμήματα του φαρμάκου, στους βαθύτερους ιστούς του οργανισμού.

Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζεται η χρήση των Αυξητικών Παραγόντων της μεθόδου ΑΑΠ, με όλα τα οφέλη της διαδερμικής χορήγησης ουσιών με την μέθοδο της ιοντοφόρεσης.

 

Επιστημονικές Συνεργασίες

Η θεραπεία προκύπτει με βάση την αποκλειστική συνεργασία της Bergmann Kord με επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού.
Αυτά εξειδικεύονται στον τομέα της Τριχόπτωσης και είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα για την αποκατάσταση προβλημάτων του τριχωτού κεφαλής.

Έτσι εφαρμόζοντας, κατ’ αποκλειστικότητα, θεραπευτικά ιατρικά πρωτόκολλα, οι εξειδικευμένοι γιατροί των Επιστημονικών της Κέντρων χορηγούν ειδικές θεραπείες, με αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες.

Οι θεραπείες αυτές αφορούν την Ανδρογενετικού τύπου Αλωπεκία, Γυροειδή Αλωπεκία και διαφορετικές μορφές διάχυτης γυναικείας τριχόπτωσης (Alopecia Diffusa).

Επίσης χορηγούνται και ειδικές ουσίες αναγέννησης των τριχοθυλακιων, με αποκλειστικό δρόμο εισόδου τους πόρους του δέρματος, τους ιδρωτοποιούς αδένες και τις ρίζες των τριχών.
Ωστόσο, η ιοντοφόρεση ξεπερνά εντελώς ανώδυνα την αντίσταση του δέρματος, παρατείνοντας, μάλιστα, την απελευθέρωση των προϊόντων, ακόμη και μετά την απομάκρυνση της συσκευής.

Στα πλεονεκτήματα της νέας μεθόδου συμπεριλαμβάνονται:

* Είναι τελείως ανώδυνη.

* Είναι μη επεμβατική τεχνική.

* Δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, τοπικού ερεθισμού ή λοίμωξης.

* Παρέχει υψηλή συγκέντρωση των ωφέλιμων υλικών ή φαρμάκων, τοπικά στο δέρμα και τα μαλλιά, με ελάχιστη ως ασήμαντη, στον υπόλοιπο οργανισμό και στην κυκλοφορία του αίματος.

* Υπάρχει απόλυτος έλεγχος των χορηγούμενων ωφέλιμων συστατικών, με τον έλεγχο της λειτουργίας της συσκευής και τον χρόνο εφαρμογής.

* Τέλος, αυτή και μόνο η δράση της χαμηλής τάσης γαλβανικού ρεύματος της συσκευής, αποτελεί μιας πρώτης τάξης τοπική θεραπεία διέγερσης και αναγέννησης των τριχοθυλακίων.

Η θεραπεία με ιοντοφόρεση γίνεται πάντα συνδυαστικά με άλλες θεραπείες.
Αυτές είναι η χρήση φυτικών βλαστοκυττάρων, η θεραπεία με Soft Laser ή  η θεραπεία με ενεργοποιημένους αυξητικούς παράγοντες και αιμοπετάλια του ΑΑΠ.

Σημαντική Διευκρίνηση

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της  θεραπείας τριχόπτωσης με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες και της ετερόλογης Μεσοθεραπείας Μαλλιών;

Ενημερωθείτε εδώ

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
Toggle side notice

ΣΑΣ
ΦΡΟΝΤΙ – ΖΟΥΜΕ

με
Ιδιαίτερα Μέτρα

Προφύλαξης και Προστασίας

 

Ενημερωθείτε ΕΔΩ

Send this to a friend
Ένα θέμα που θα σε ενδιαφέρει: Θεραπεία Τριχόπτωσης ΑΑΠ
Σύνδεσμος: https://www.kordhairclinics.gr/aap-therapeia-trixoptosis/