Αλωπεκία – Γενικές Πληροφορίες

ΑΛΩΠΕΚΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Τριχοπτωση μπορεί να εκδηλωθεί με δύο τρόπους, ως φυσική διαδικασία ανανέωσης των μαλλιών ή ως παθολογική κατάσταση. Στη δεύτερη περίπτωση, αυξημένος αριθμός τριχών αποπίπτουν καθημερινά από το τριχωτό, χωρίς να αντικαθίστανται από νέες. Έτσι, δημιουργείται μια μορφή αραίωσης, που ονομάζεται Αλωπεκία και αποτελεί τη συχνότερη διαταραχή της τριχοφυΐας.

Αλωπεκία - Γενικές Πληροφορίες - 1

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ανατομία της Τρίχας, όσον αφορά στην υγεία της,  ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα είναι το τριχοθυλάκιο και η βάση του, ο βολβός. Οποιαδήποτε διαταραχή σε αυτά τα σημεία, ενδέχεται να μεταβάλλει τον κύκλο ζωής της τρίχας, την ανάπτυξη της και κατ’ επέκταση την εμφάνιση του τριχωτού.

Διότι, όταν τα τριχοθυλάκια, λόγω διαφόρων αιτιών, αποδυναμώνονται και συρρικνώνονται, παρουσιάζουν προοδευτική ελάττωση της λειτουργικότητας τους.
Δηλαδή, παράγουν μειωμένο αριθμό τριχών, με αποτέλεσμα ο ρυθμός απώλειας των μαλλιών να μην ισοδυναμεί με τον ρυθμό αναπλήρωσης τους.
Επίσης, παράγουν τρίχες με διαφορετικό πάχος και εξασθενημένη ποιότητα, καθώς σε κάθε νέο κύκλο ζωής, τα μαλλιά χάνουν σταδιακά τη δυναμική τους και ακολουθούν μια πορεία λέπτυνσης.

Διαφορετικοί τύποι Αλωπεκίας

Έτσι παρατηρείται έλλειψη όγκου και πυκνότητας και μειωμένη κάλυψη του τριχωτού, που ακολουθεί  εξελισσόμενη πορεία και με την πάροδο του χρόνου οδηγεί στην Αλωπεκία.

Πρόκειται για ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα, που προκαλεί, ωστόσο, έντονο άγχος.
Διότι, ανάλογα με τον τύπο, τη βαρύτητα, τη στιγμή έναρξης και τη διάρκεια του φαινομένου, επηρεάζει φανερά την εξωτερική εμφάνιση, αλλά και τη ψυχολογία κάθε ανθρώπου.

Συνήθως, η Αλωπεκία εκδηλώνεται με τις εξής μορφές:

Τα μαλλιά χάνονται και

* επανεκφύονται οριστικά, χωρίς κανένα περαιτέρω πρόβλημα.

* επανεκφύονται, με αλλαγές στις προδιαγραφές της τρίχας.

* επανεκφύονται και αποπίπτουν ξανά, σε έναν τακτά επαναλαμβανόμενο κύκλο.

Περισσότερη Ενημέρωση για την Αλωπεκία

Η Αλωπεκία δεν είναι μια σταθερή και κοινή για όλους νόσος. Μπορεί να είναι ολική ή τμηματική, να αφορά στην  απώλεια των τριχών από μέρος της κεφαλής ή του σώματος και να εκδηλωθεί ως παροδική ή μόνιμη, ανάλογα με την αιτία πρόκλησης.

Φυσικά, όταν πρόκειται για μια κατάσταση προσωρινή, έχει και περιορισμένες επιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τη Φυσιολογική Αλωπεκία, εμφανίζεται αυξημένη Τριχόπτωση, η οποία είναι περιστασιακή και παρατηρείται κυρίως την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, ως αποτέλεσμα της αντίδρασης των τριχοθυλακίων, στις εποχιακές αλλαγές του περιβάλλοντος. 

Εκτός από την Εποχιακή Τριχόπτωση, υπάρχουν και άλλες μορφές αναστρέψιμης αλωπεκίας, όπως η  Anagen Effluvium.
Πρόκειται για την ξαφνική Τριχόπτωση που εμφανίζεται, λόγω επίδρασης χημικών, τοξικών παραγόντων και ακτινοβολιών, όπως οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοθεραπείες.

Αλωπεκία - Γενικές Πληροφορίες - 2

Μηχανισμός Τριχόπτωσης λόγω Χημειοθεραπείας

Η απώλεια μαλλιών συνήθως αρχίζει από 1 έως 3 εβδομάδες, μετά την έναρξη της θεραπείας.
Πιο συγκεκριμένα, οι Χημειοθεραπείες προκαλούν μαζική απώλεια, η οποία καταλαμβάνει το 90% των μαλλιών και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η τριχοφυΐα επανέρχεται μετά το πέρας των θεραπειών.
Αντιθέτως, στις Ακτινοβολίες, εμφανίζεται κατά τόπους αραίωση, μόνο στα σημεία εφαρμογής και όταν αυτές πραγματοποιούνται σε χαμηλές συχνότητες, η Τριχόπτωση έχει αναστρέψιμες  επιπτώσεις, με μικρές μεταβολές στην ποιότητα της τρίχας.  

Συνεπώς, οι παρενέργειες των συγκεκριμένων θεραπειών είναι άμεσες στην τριχοφυΐα και με την παύση επιρροής της πηγής της Anagen Effluvium, συνήθως τα μαλλιά επανεκφύονται.
Υπάρχουν όμως και είδη Αλωπεκίας, που δεν έχουν προδιαγεγραμμένη εξέλιξη, ενδέχεται δηλαδή η Τριχόπτωση να έχει αναστρέψιμη ή μόνιμη μoρφή.
Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι Τραυματικές Αλωπεκίες
.

 

Άλλου τύπου Αλωπεκίες

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται μια μορφή αυτοπροκαλούμενης Τραυματικής Αλωπεκίας, η Τριχοτιλλομανία, κατά την οποία το άτομο αναπτύσσει ψυχαναγκασμό ξεριζώματος των τριχών περιστρέφοντας την τρίχα γύρω από το δάκτυλο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί αραίωση.
Επίσης, η Αλωπεκία από έλξη (Traction Alopecia) προκαλείται από το ίδιο το άτομο, αλλά στην προκειμένη χωρίς τάση αυτοτραυματισμού και ψυχολογικό υπόβαθρο.
Το επαναλαμβανόμενο τράβηγμα των μαλλιών, που συμβαίνει κατά βάση στις γυναίκες που στερεώνουν σφιχτά τα μαλλιά τους, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργεί φλεγμονή στα τριχοθυλάκια.

Αλλά και στην περίπτωση της Αλωπεκίας από τραύμα, που μπορεί να προκληθεί από έγκαυμα, ατύχημα κ.ά, καταστρέφονται έως και οι βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος που περιέχουν τα τριχοθυλάκια.
Έτσι ενδέχεται να εκδηλωθεί μη αναστρέψιμη βλάβη και τα μαλλιά δεν επανεκφύονται.
Ωστόσο, σε συνάρτηση με τον βαθμό του προβλήματος, η Μεταμόσχευση Μαλλιών μπορεί να επαναφέρει ικανοποιητική πυκνότητα στις αραιωμένες περιοχές και να αποτελέσει λύση αντιμετώπισης σε αρκετά από τα είδη της Αλωπεκίας.

 

Είδη Αλωπεκίας

Συνολικά, τα είδη είναι 8  και διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες, την Ουλωτική και
μη – Ουλωτική.

 Η μη-Ουλωτική Αλωπεκία, διαχωρίζεται σε:

* Ανδρογενετική Αλωπεκία

Γυροειδής Αλωπεκία

* Διάχυτη Αλωπεκία (Telogen Effluvium)

* Αλωπεκίες από επίδραση βλαπτικών παραγόντων &

* Φυσιολογική Αλωπεκία

* Anagen Effluvium

* Τραυματικές Αλωπεκίες

Η Ουλωτική Αλωπεκία αφορά ένα σύνολο νοσημάτων.
Αυτά καταστρέφουν τα τριχοθυλάκια και τα αντικαθιστούν με ουλώδη ιστό, στο δέρμα του τριχωτού της κεφαλής.
Υπάρχουν πιθανότητες να εμφανιστεί τόσο σε άνδρες, όσο και γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανάμεσα στα είδη, ο πιο συνήθης τύπος αραίωσης είναι η Ανδρογενετικού τύπου Αλωπεκία,.
Αυτή αποτελεί την πιο απλή και ξεκάθαρη περίπτωση Τριχόπτωσης και εμφανίζεται σε εξίσου μεγάλο ποσοστό στις γυναίκες.
Διότι η κατηγοριοποίηση και ο προσδιορισμός του βαθμού Αλωπεκίας είναι το πρώτο βήμα για την επίτευξη μιας σωστής και ολοκληρωμένης Διάγνωσης, η οποία αποτελεί κατ’ επέκταση βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
Μοιραστείτε το με έναν φίλο
Ένα θέμα που θα σε ενδιαφέρει: Αλωπεκία - Γενικές Πληροφορίες
Σύνδεσμος: https://www.kordhairclinics.gr/alopecia-genika/