Μεταμόσχευση Μαλλιών

Μεταμόσχευση Μαλλιών

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών ή εμφύτευση μαλλιών είναι η πλέον ενδεδειγμένη και οριστική, ιατρική λύση στο πρόβλημα της ανδρογενετικής αλωπεκίας, του πιο κοινού τύπου ανδρικής τριχόπτωσης.
Τα μαλλιά εκφύονται ανά ομάδες τριχών που εμπεριέχουν από μία έως 4 τρίχες και ονομάζονται Τριχοθυλάκια.
Τα μονά τριχοθυλάκια βρίσκονται κατά μήκος της μετωπιαίας γραμμής, ενώ προχωρώντας προς το εσωτερικό του τριχωτού, σχηματίζουν σύνολα 2, 3 ή 4 τριχών.
Στην περίπτωση της ανδρογενετικής αλωπεκίας, τα τριχοθυλάκια στο μπροστινό και πάνω τμήμα του τριχωτού της κεφαλής είναι ευαίσθητα στην παρουσία ανδρογόνων.

Τριχοθυλάκια στο πίσω και πλαϊνό τμήμα

Αντιθέτως, τα τριχοθυλάκια που βρίσκονται στο πίσω και πλαϊνό τμήμα του τριχωτού της κεφαλής, στη βρεγματική και ινιακή χώρα, παρουσιάζουν γενετική αντίσταση στα ανδρογόνα.
Συνιστούν, έτσι, την περιοχή σταθερής τριχοφυΐας της κεφαλής, τη δότρια περιοχή.
Σε αυτά τα σημεία του τριχωτού, η Διυδροτεστοστερόνη (DHT) δεν ασκεί καμία επιρροή.
Γι’ αυτό τον λόγο, σε αυτή την περιοχή δεν εμφανίζεται τριχόπτωση.
Τα συγκεκριμένα τριχοθυλάκια αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης.

Συνοπτική Περιγραφή της Διαδικασίας

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών αφορά στη διαδικασία λήψης και μεταφοράς τριχοθυλακίων, από την περιοχή σταθερής τριχοφυΐας (Δότρια Περιοχή) στην περιοχή της αραίωσης (Λήπτρια Περιοχή)
Στην ουσία πρόκειται για ανακατανομή της υπάρχουσας τριχοφυΐας, από τα τμήματα του τριχωτού που πλεονάζει στα τμήματα του τριχωτού που υπολείπεται.
Τα τριχοθυλάκια της δότριας περιοχής διατηρούν και μεταφέρουν τις γενετικές τους ιδιότητες και στην περιοχή της αραίωσης.
Συγκεκριμένα, μετά τη μεταμόσχευση, εξακολουθούν να μην επηρεάζονται από την τριχόπτωση και συνεχίζουν κανονικά την ανάπτυξή τους, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αποδυνάμωσης και απόπτωσης.
Έτσι τα νέα μαλλιά αναπτύσσονται, βάσει του φυσικού τρόπου έκφυσης, μόνιμα και οριστικά, εξασφαλίζοντας ένα άριστο αισθητικά αποτέλεσμα, καθώς και έναν πολύ ικανοποιητικό βαθμό πυκνότητας.   

Η διαδικασία

Η επέμβαση βασίζεται σε μια προκαθορισμένη διαδικασία που εκτελείται από μια έμπειρη και εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, με τα εξής βήματα:

  • Τα τριχοθυλάκια εξάγονται προσεκτικά από τη δότρια περιοχή.
  • Ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό των τριχών που περιλαμβάνουν.
  • Διαφυλάσσονται και προστατεύονται, μέχρι την τοποθέτησή τους.
  • Επιλέγονται και δημιουργούνται τα κατάλληλα σημεία υποδοχής.
  • Η τοποθέτηση των τριχοθυλακιών γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία υποδοχής.

Συνοπτικά

Η διαδικασία, λοιπόν, βασίζεται στην αναδιανομή των υπαρχόντων τριχοθυλακίων, χωρίς να δημιουργούνται νέα.
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, άτομα με ανεπαρκή τριχοφυΐα στο πίσω και πλάγιο τμήμα του τριχωτού της κεφαλής, να μην έχουν τη δυνατότητα μεταμόσχευσης μαλλιών.
Για να καλυφθούν, λοιπόν, οι αδυναμίες της δότριας περιοχής, οι Κλινικές Μαλλιών Bergmann Kord εξελίσσουν μια νέα πρωτοποριακή θεραπεία κατά της Τριχόπτωσης, η οποία βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο.

Η ιατρική ομάδα της Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων είναι η εφαρμογή των εξελιγμένων τεχνικών μεταμόσχευσης μαλλιών από τους έμπειρους και εξειδικευμένους γιατρούς.
Ακριβώς, επειδή η εμφύτευση μαλλιών αποτελεί τελειοποιημένο συνδυασμό επιστήμης και αισθητικής αντίληψης, για να επιτευχθούν αισθητικά άρτια αποτελέσματα, τα ιατρικά επιτελεία πρέπει να διακρίνονται από βαθιά γνώση του αντικειμένου και αισθητική αντίληψη. Γιατί ενώ πρόκειται για μια ασφαλή και ανώδυνη ιατρική πράξη ήπιας βαρύτητας, απαιτούνται από τον γιατρό ιδιαίτερες δεξιότητες.

Το φυσικό αποτέλεσμα

Η πιστή αναπαραγωγή του φυσικού τρόπου έκφυσης των μαλλιών αποτυπώνει την επιτυχία της εφαρμογής και του στόχου της Bergmann Kord, που είναι να προσφέρει σταθερά εξαιρετικής ποιότητας αποτελέσματα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Γι’ αυτό κατά την εμφύτευση των τριχοθυλακίων, οι έμπειρες ιατρικές ομάδες προσμετρούν όλους τους σημαντικούς παράγοντες:

  • Κατάλληλη γωνία των τριχοθυλακίων, ώστε ο προσανατολισμός τους να εναρμονίζεται με τις συνθήκες έκφυσης της λήπτριας περιοχής..
  • Άρτια κατανομή και διάταξη των τριχοθυλακίων στην περιοχή της αραίωσης, για διασφάλιση της μέγιστης δυνατής πυκνότητας.
Η διάρκεια της επέμβασης

Ο χρόνος της διαδικασίας καθορίζεται από τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου. Δηλαδή από τον συνολικό αριθμό των τριχοθυλακίων και την τεχνική που θα έχει αποφασιστεί να εφαρμοστεί.
Η εφαρμογή της τεχνικής με την τεχνική FUE διαρκεί αρκετές ώρες, λόγω της μεμονωμένης διαδικασίας λήψης των τριχοθυλακίων, ενώ η τεχνική FUT διαρκεί λιγότερες, λόγω της μαζικής λήψης του μοσχεύματος.
Γενικά, η συνήθης διάρκεια της επέμβασης είναι μεταξύ 4 και 7 ωρών, οι οποίες κυλούν γρήγορα και ευχάριστα.
Η επέμβαση εκτελείται με τοπική αναισθησία, παρουσία αναισθησιολόγου.
Ενδιάμεσα πραγματοποιούνται διαλείμματα και υπάρχει πλήρης και άνετη επικοινωνία με την ιατρική ομάδα.
Την ώρα της επέμβασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθεί τηλεόραση ή απλώς να χαλαρώνει.
Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής, επιστρέφει άμεσα στο σπίτι.

Χρόνος αναμονής για τη νέα εμφάνιση

Τα νέα μαλλιά αρχίζουν να αναπτύσσονται αμέσως μετά την εμφύτευσή τους και εμφανίζονται κατά μέσο όρο, τρεις μήνες μετά την επέμβαση.
Το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται μετά τους 10 – 12 μήνες.

Επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο γιατρό.
Αυτός ενημερώνει εξατομικευμένα και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις, ανάλογα με το επάγγελμα και τις δραστηριότητες κάθε ενδιαφερόμενου.
Ο χρόνος της επιστροφής εξαρτάται από το είδος της μεθόδου που εφαρμόστηκε, τη φύση των δραστηριοτήτων και τα γενικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου.
Το σύνηθες διάστημα είναι μεταξύ 3- 7 ημερών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η επιστροφή στην εργασία πραγματοποιείται ακόμη και την επόμενη ημέρα της επέμβασης.

Μετεγχειρητική φροντίδα

Για την Bergmann Kord, η μεταμόσχευση μαλλιών δεν ολοκληρώνεται με το πέρας της επέμβασης.
Εξίσου σημαντική παράμετρο αποτελεί η φροντίδα που παρέχεται αμέσως μετά.
Στο πλαίσιο αυτό, την επόμενη μέρα της επέμβασης διεξάγεται εξέταση της δότριας και λήπτριας περιοχής.
Επίσης καθορίζεται ένα πρόγραμμα συναντήσεων και επανελέγχων για τις επόμενες μέρες, όπως και ραντεβού μέσα στους επόμενους μήνες για την αξιολόγηση της εξέλιξης.

Τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση χρειάζεται σχετική προσοχή. Για τον λόγο αυτό δίνονται όλες οι απαραίτητες γραπτές και προφορικές μετεγχειρητικές οδηγίες, που διευκολύνουν την καθημερινότητα.
Επιπλέον, το έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Bergmann Kordπαρέχει ουσιαστική ιατρική μέριμνα. Βρίσκεται στο πλευρό κάθε ενδιαφερόμενου ανά πάσα στιγμή, με δυνατότητα 24ωρης επικοινωνίας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Η μετεγχειρητική φροντίδα των μαλλιών αποτελεί για τη Bergmann Kord βασικό άξονα της λειτουργίας της.

Οι χώροι επεμβάσεων Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Οι επεμβάσεις εμφύτευσης μαλλιών στην Bergmann Kοrd πραγματοποιούνται στους υπερσύγχρονους ιδιόκτητους χώρους, στις κλινικές που διαθέτει σε όλη την Ελλάδα.
Οι Κλινικές αυτές είναι εξοπλισμένες με την τελευταία τεχνολογία, όπου τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες προστασίας από τον COVID -19 και τα διεθνή Πρωτόκολλα Υγιεινής και Ασφάλειας.  

 

Τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Οι γιατροί μεταμόσχευσης μαλλιών της Bergmann Kord, εφαρμόζουν αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών κάθε ατόμου, την ιδανικότερη μέθοδο ή συνδυασμό τους, όπως:

  • Μεταμόσχευση μαλλιών FUT: αποτελεί το σύνολο των τεχνικών, που πραγματοποιούνται με συνεχή λήψη τριχοθυλακίων.
  • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE: πραγματοποιείται με μεμονωμένη εξαγωγή των τριχοθυλακίων, από διάφορα σημεία της δότριας περιοχής.

Η φύση της διαδικασίας των τεχνικών fut&fue απαιτεί την σωστή εφαρμογή τους, τόσο στον αρχικό σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση. Γι’ αυτό και η επιλογή της κατάλληλης κλινικής μαλλιών, πρέπει να γίνεται βάσει των αποτελεσμάτων της, αλλά και βάσει της συνολικής παρουσίας της στο χώρο.

Η Εμπειρία της Bergmann Kord στη Μεταμόσχευση Μαλλιών

Στην Βergmann Κord, η εμφύτευση μαλλιών δεν αντιμετωπίζεται ως ένα απλό επαγγελματικό ζήτημα, αλλά ως μια ιατρική πράξη ευθύνης.
Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 41 χρόνια η Κλινική Μαλλιών προσφέρει τις πιο κατάλληλες, εξατομικευμένες λύσεις και έχει συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη και την τελειοποίηση των τεχνικών μεταμόσχευσης μαλλιών.

Η συνεχής δραστηριοποίηση του ιατρικού επιτελείου της στα προγράμματα κλινικής έρευνας, απέδωσε νέες, πρωτοποριακές τεχνικές και μεθόδους.
Η Bergmann Kord,από την πρώτη επέμβαση που πραγματοποιήθηκε από τους γιατρούς της έως και σήμερα, συγκεντρώνει στο ενεργητικό της περισσότερες από 70.000 επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις μαλλιών.

Επισκεφθείτε το εξειδικευμένο www.fuehairclinic.eu 
Μάθετε τα πάντα για την Νέα, Σύγχρονη τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
fuehairclinic.eu - Το εξειδικευμένο site για την τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE
Μοιραστείτε το με έναν φίλο
Ένα θέμα που θα σε ενδιαφέρει: Μεταμόσχευση Μαλλιών
Σύνδεσμος: https://www.kordhairclinics.gr/metamosxefsi-malliwn-genika/