Μεταμόσχευση Μαλλιών

Μεταμόσχευση Μαλλιών

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η όλη διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών βασίζεται στην αναδιανομή των υπαρχόντων τριχοθυλακίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων είναι η εφαρμογή των εξελιγμένων τεχνικών μεταμόσχευσης μαλλιών από έμπειρους και εξειδικευμένους γιατρούς με ειδικότητα δερματολόγου ή πλαστικού χειρουργού, σε συνεργασία με εκπαιδευμένες ομάδες νοσηλευτών.

Πολλές φορές τίθεται το ερώτημα ποια τεχνική θα εφαρμοστεί.
Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές που ονομάζονται FUE (Follicular Unit Extraction) και FUT (Follicular Unit Transplantation).
Να σημειώσουμε ότι ουσιαστικά η τεχνική αφορά τον τρόπο λήψης των μοσχευμάτων.
Δηλαδή εάν θα γίνει η λήψη με χρήση εργαλείων που θα αφαιρέσει αρχικά μεμονωμένα ή συνεχόμενα τα τριχοθυλάκια.

Μεταμόσχευση με τεχνική FUE

Κατά την εφαρμογή της FUE πραγματοποιείται αφαίρεση των τριχοθυλακίων χωρίς να γίνει τομή και ράμμα, οπότε  ο δερματολόγος χρησιμοποιεί ειδικό, εξελιγμένου χειρουργικού εργαλείου ελάχιστης διαμέτρου και εξάγει με προσοχή ένα ένα τα τριχοθυλάκια από τη δότρια περιοχή.
Η εμπειρία και η κατάρτιση του γιατρού είναι καθοριστικής σημασίας για την αφαίρεση τριχοθυλακίων, ώστε να μην απομείνει ουλή στην πορεία σε κανένα σημείο της δότριας περιοχής.
Αρχικά, τα σημεία εξαγωγής των τριχοθυλακίων διακρίνονται ως μικρά, ερυθρά σημεία. Κάθε αφαιρούμενο μόσχευμα περιλαμβάνει από 1 έως και 4 τρίχες.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής FUE
  • Είναι η λιγότερο επεμβατική τεχνική.
  • Τα εξαγόμενα μοσχεύματα είναι μικρά, διαμέτρου 0,7mm έως 1 mm και αφαιρούνται χωρίς τα σημάδια της επέμβασης να είναι ορατά λόγω του μεγέθους του εργαλείου αφαίρεσης.
  • Τα σημεία υποδοχής επουλώνονται χωρίς ράμματα και δεν απομένουν ορατές ουλές.
  • Ελαττώνεται ο χρόνος αποκατάστασης της δότριας περιοχής.
  • ενδείκνυται σε πολύ κοντά κουρέματα όπου δεν υπάρχει περιορισμός στο μήκος των μαλλιών
  • εφαρμόζεται εξαιρετικά σε περιοχές που χρειάζονται μικρό αριθμό μοσχευμάτων όπως σε γένια, φρύδια και μικρές ούλες
Μεταμόσχευση με τεχνική FUT

Στη περίπτωση της FUT, ο πλαστικός χειρουργός με τη χρήση ειδικού χειρουργικού εργαλείου,  αφαιρεί συνεχόμενο ιστό δέρματος από το κατάλληλο τμήματα της δότριας περιοχής.
Η διαδικασία αφαίρεσης του ιστού πραγματοποιείται με ακρίβεια και προσοχή ώστε να προκαλεί η μικρότερη δυνατή καταπόνηση στη δότρια περιοχή και ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση τραυματισμού σε όμορα τριχοθυλάκια.
Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ειδική τεχνική πλαστικής χειρουργικής (Trichofitic Closure) στην περιοχή εξαγωγής του μοσχεύματος ώστε να μην απομείνουν ορατές ουλές μετά την περίοδο επούλωσης.
Τοποθετείται ράμμα που θα πρέπει να αφαιρεθεί τη 15η  ημέρα μετά την επέμβαση.

Διαδικασία

Με τη συνδρομή μικροσκοπίων, τα τριχοθυλάκια διαχωρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή από το μόσχευμα που τα περιλαμβάνει και ταξινομούνται βάσει του αριθμού τριχών που περιέχουν. Η διαδικασία διαχωρισμού των τριχοθυλακίων απαιτεί ιδιαίτερη δεξιότητα, εμπειρία και ακρίβεια, καθώς τα τριχοθυλάκια είναι ευαίσθητες, βιολογικά, μονάδες και χρειάζεται προσοχή ώστε να διατηρήσουν ακέραια τη δομή τους να μην τραυματιστούν. Επιβάλλεται, επομένως, να πραγματοποιείται από ειδικό, εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο γιατρός σχηματίζει τα σημεία υποδοχής των μοσχευμάτων στην αραιωμένη περιοχή του τριχωτού, τηρώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές για το μέγεθος, τη γωνία και τη διεύθυνση δημιουργίας.
Ο χρόνος της διαδικασίας καθορίζεται από τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου.
Δηλαδή από τον συνολικό αριθμό των τριχοθυλακίων και την τεχνική που θα έχει αποφασιστεί να εφαρμοστεί.
Γενικά, η συνήθης διάρκεια της επέμβασης είναι μεταξύ 4 και 7 ωρών, οι οποίες κυλούν γρήγορα και ευχάριστα.
Ενδιάμεσα πραγματοποιούνται διαλείμματα και υπάρχει πλήρης και άνετη επικοινωνία με την ιατρική ομάδα.
Την ώρα της επέμβασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθεί τηλεόραση ή απλώς να χαλαρώνει και με την ολοκλήρωση της εφαρμογής, επιστρέφει στο σπίτι του.

Εκ κατακλείδι

Γενικά δεν υπάρχει μια τεχνική που να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις.
Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και επιλέγεται ανεξάρτητα από τη Bergmann Kord η κατάλληλη τεχνική και επίσης ο κατάλληλος ιατρός που έχει αντίστοιχη εμπειρία για να την εφαρμόσει.
Έτσι στην Bergmann Kord, εφαρμόζεται αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών κάθε ατόμου η ιδανικότερη μέθοδο ή συνδυασμό τους.
Όπως επίσης είναι η μοναδική που διαθέτει στις ομάδες και ιατρό με ειδικότητα  αναισθησιολόγου για την απόλυτη άνεση και ασφάλεια των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της επέμβασης..

Η Εμπειρία της Bergmann Kord στη Μεταμόσχευση Μαλλιών

Η Bergmann Kord από την πρώτη επέμβαση που πραγματοποιήθηκε από τους γιατρούς της έως και σήμερα, συγκεντρώνει στο ενεργητικό της περισσότερες από 70.000 επιτυχημένες επεμβάσεις μαλλιών.
Η φύση της διαδικασίας των τεχνικών FUT και FUE απαιτεί την σωστή εφαρμογή τους, τόσο στον αρχικό σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση.
Γι’ αυτό και η επιλογή της κατάλληλης κλινικής μαλλιών, πρέπει να γίνεται βάσει των αποτελεσμάτων της, αλλά και βάσει της συνολικής παρουσίας της στο χώρο.

Εδώ, η εμφύτευση μαλλιών δεν αντιμετωπίζεται ως ένα απλό επαγγελματικό ζήτημα, αλλά ως μια ιατρική πράξη ευθύνης.
Στο πλαίσιο αυτό από το 1979, προσφέρει τις πιο κατάλληλες, εξατομικευμένες λύσεις και έχει συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη και την τελειοποίηση των τεχνικών μεταμόσχευσης μαλλιών.
Η συνεχής δραστηριοποίηση του ιατρικού επιτελείου της στα προγράμματα κλινικής έρευνας, απέδωσε νέες, πρωτοποριακές τεχνικές και μεθόδους.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
fuehairclinic.eu - Το εξειδικευμένο site για την τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE