Μεταμοσχευση Μαλλιων – Γυναίκα

Μεταμοσχευση Μαλλιων – Γυναίκα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΑ

Η μεταμόσχευση μαλλιών σε γυναίκες αντιμετωπίζει δραστικά το φαινόμενο της έλλειψης των μαλλιών ώστε να δώσει τη δυνατότητα στη γυναίκα που βιώνει το πρόβλημα, να αποκτήσει μια νέα και ανανεωμένη εμφάνιση, η οποία θα της επιστρέψει την χαμένη αυτοπεποίθηση.
Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η τριχόπτωση και οι επιπτώσεις της δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα για μία γυναίκα.
Με την σύγχρονη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών, η γυναίκα μπορεί με μια απόφαση να διασφαλίσει τη νέα φυσική και ανανεωμένη εικόνα των μαλλιών της, εφόσον βέβαια πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Τι είναι η Μεταμόσχευση Μαλλιών

Πιο συγκεκριμένα, η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μία  διαδικασία λήψης και στη συνέχεια μεταφοράς υγιών τριχοθυλακίων από την περιοχή σταθερής τριχοφυΐας (δότρια περιοχή) στην περιοχή της αραίωσης (λήπτρια περιοχή).
Στην ουσία πρόκειται για ανακατανομή της υπάρχουσας τριχοφυΐας, από τα τμήματα του τριχωτού που πλεονάζει στα τμήματα του τριχωτού που υπολείπεται.

Τα τριχοθυλάκια που λαμβάνονται από την δότρια περιοχή διατηρούν και μεταφέρουν τις γενετικές τους ιδιότητες στη νέα περιοχή.
Δεν επηρεάζονται από την τριχόπτωση και συνεχίζουν σταθερά την ανάπτυξή τους χωρίς κίνδυνο απόπτωσης.
Έτσι τα νέα μαλλιά εκφύονται βάσει του φυσικού προτύπου, μόνιμα και οριστικά.

 

Συνοπτική Περιγραφή της Διαδικασίας

Πρόκειται για μια προκαθορισμένη διαδικασία που εκτελείται βάσει συγκεκριμένων βημάτων.
Κατά τη διάρκειά της οι ιατροί της Bergmann Kord ακολουθούν με απόλυτη συνέπεια τις υψηλές προδιαγραφές που ορίζονται και απαιτούνται σε όλα τα στάδια της εμφύτευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Τα τριχοθυλάκια εξάγονται προσεκτικά, για τη διαφύλαξη της ακεραιότητάς τους.
  • Ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό των τριχών που περιλαμβάνουν.
  • Διαφυλάσσονται και προστατεύονται, μέχρι την εμφύτευσή τους.
  • Επιλέγονται και δημιουργούνται τα κατάλληλα σημεία υποδοχής.
  • Η τοποθέτηση των τριχοθυλακιών γίνεται με ιδιαίτερη ακρίβεια στα σημεία υποδοχής.

Το φυσικό αποτέλεσμα

Η πιστή αναπαραγωγή του φυσικού τρόπου έκφυσης των μαλλιών αποτυπώνει την επιτυχία της εφαρμογής και του απώτερου στόχου της Bergmann Kord, που είναι να προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας αποτελέσματα σε κάθε γυναίκα.
Γι’ αυτό κατά την εμφύτευση των τριχοθυλακίων, το έμπειρο επιτελείο της Κλινικής Μαλλιών προσμετρά όλους τους σημαντικούς παράγοντες, όπως είναι:

  • Η κατάλληλη γωνία των τριχοθυλακίων, ώστε ο προσανατολισμός τους να εναρμονίζεται με τις συνθήκες έκφυσης της λήπτριας περιοχής
  • Η άρτια κατανομή και διάταξη των τριχοθυλακίων στην περιοχή της αραίωσης, για διασφάλιση της μέγιστης δυνατής πυκνότητας.
Η διάρκεια της επέμβασης

Ο χρόνος της διαδικασίας καθορίζεται από τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενης.
Επίσης, από τον αριθμό των τριχοθυλακίων και την τεχνική που θα επιλεγεί.
Η συνήθης διάρκεια της επέμβασης είναι μεταξύ 4 και 7 ωρών και κατά το διάστημα αυτό η ενδιαφερόμενη μπορεί να συνομιλεί με τους γιατρούς, να βλέπει τηλεόραση ή απλώς να χαλαρώνει.
Με την ολοκλήρωση της επέμβασης επιστρέφει άμεσα στο σπίτι της.

Χρόνος αναμονής για τη νέα εμφάνιση 

Τα πρώτα αποτελέσματα εμφανίζονται κατά μέσο όρο 3 μήνες μετά την επέμβαση και ολοκληρώνονται μετά τους 10 – 12 μήνες.

Επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Οι γυναίκες στις οποίες πραγματοποιείται η επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών είναι σε θέση να επιστρέψουν στις καθημερινές δραστηριότητές τους, σε διάστημα λίγων ημερών.
Η επιστροφή αποφασίζεται πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο γιατρό, ο οποίος ενημερώνει εξατομικευμένα και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις, ανάλογα με το επάγγελμα κάθε ενδιαφερόμενης, την τεχνική που εφαρμόστηκε, τη φύση των δραστηριοτήτων, τα γενικά χαρακτηριστικά του οργανισμού κάθε γυναίκας κ.ά.

Η φροντίδα των νέων μαλλιών

Τα νέα μαλλιά δεν απαιτούν ξεχωριστή φροντίδα σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση, όπου απαιτείται περισσότερη προσοχή στο λούσιμο.

Επίσης, τα μαλλιά καθώς προέρχονται από το ίδιο το άτομο, δεν ξεχωρίζουν σε τίποτα από τα προϋπάρχοντα και η ενδιαφερόμενη μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε είδους κομμωτική διεργασία, όπως βαφή, ανταύγειες κ.ά.
Η Βergmann Κord αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση όλη τη φροντίδα για τις πρώτες μέρες που έπονται της επέμβασης.
Τις πρώτες ημέρες χρειάζεται κάποια σχετική προσοχή και στο πλαίσιο αυτό δίνονται οι απαραίτητες γραπτές και προφορικές μετεγχειρητικές οδηγίες, που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Συνεχής Ιατρική Παρακολούθηση

Επιπλέον, το έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Bergmann Kord παρέχει συνεχόμενη ιατρική φροντίδα.
Βρίσκεται στο πλευρό κάθε ενδιαφερόμενης ανά πάσα στιγμή, με δυνατότητα 24ωρης επικοινωνίας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Στη συνέχεια, οργανώνεται πρόγραμμα ελέγχων και συναντήσεων, στο πλαίσιο του οποίου προγραμματίζονται δύο ραντεβού στους 3, 6 και 12 μήνες, για έλεγχο και αξιολόγηση της πορείας.

Οι χώροι επεμβάσεων Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Όλες οι επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών πραγματοποιούνται στους υπερσύγχρονους, ιδιόκτητους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους της Bergmann Kord,στους οποίους τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα για τη προστασία από Covid -19,ταυτόχρονα με την τήρηση των αυστηρών διεθνών πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με το ISO 9001 και EN15224.  

Τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Όλες οι επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών πραγματοποιούνται στους υπερσύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους της Bergmann Kord,στους οποίους τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα για την τήρηση των αυστηρών διεθνών πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με το ISO 9001 και EN15224.

Στη Bergmann Kord εφαρμόζονται όλες οι νεότερες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών.
Υπάρχουν ωστόσο οι βασικές τεχνικές που διαφοροποιούνται στον τρόπο λήψης των τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή.
Συγκεκριμένα εφαρμόζονται:

  • Η ΤεχνικήFUT (Follicular Unit Transplantation)

Στη συγκεκριμένη τεχνική η λήψη του μοσχεύματος πραγματοποιείται με τη λήψη συνολικά των τριχοθυλακίων.

  • ΗΤεχνική FUE (Follicular Unit Extraction)

Πραγματοποιείται με τη μεμονωμένη εξαγωγή των τριχοθυλακίων, από διάφορα σημεία της δότριας περιοχής.

Κι αυτό διότι καθώς το τελικό αποτέλεσμα είναι καθοριστικής σημασίας για την εμφάνιση της γυναίκας, δεν υπάρχουν περιθώρια για δοκιμές και πειραματισμούς.
Η επιλογή της κατάλληλης κλινικής πρέπει να γίνεται βάσει των αποτελεσμάτων της και της συνολικής παρουσίας που έχει στο χώρο.

Η εμπειρία της Bergmann Kord

Στη Βergmann Κord η γυναικεία τριχόπτωση δεν αντιμετωπίζεται ως απλό ζήτημα αισθητικής, αλλά ως ιατρική πράξη ευθύνης.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η κλινική έχει συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη και την τελειοποίηση της μεθόδου τα τελευταία χρόνια.

Απόδειξη, η συνεχής δραστηριοποίηση του εξειδικευμένου ιατρικού επιτελείου της στα προγράμματα κλινικής έρευνας, η οποία οδήγησε στον σχεδιασμό νέων πρωτοποριακών τεχνικών και μεθόδων.

Στη Bergmann Kord εδώ και 44 χρόνια προσφέρουμε τις κατάλληλες, εξατομικευμένες λύσεις σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν, οριστικά και με ασφάλεια, το ζήτημα της Γυναικείας Τριχόπτωσης.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη