Περιστατικό 41035PG

Μεταμόσχευση Μαλλιών - Άνδρες - Περιστατικό 41035PG

metamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-before-frontmetamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-after-front
metamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-after-surgery-frontmetamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-present-front
metamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-before-leftmetamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-after-left
metamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-before-rightmetamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-after-right
metamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-before-topmetamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-after-top
metamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-after-surgery-rightmetamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-present-right
metamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-after-surgery-leftmetamosxefsi-malliwn-apotelesmata-andres-41035PG-present-left