Saçlarin yaşam döngüsü

 

Saçlarin yaşam döngüsü

 

Saçlar 1-4 kıldan oluşan ve kıl keseleri adı verilen gruplar halinde çıkarlar. Kıl keseleri; sinirler, kan taşıyan damarlar, salgı bezleri ve mikroskopik erector pili içeren ve önceden belirlenmiş genetik yönelime sahip bütünlüklü biyolojik birimlerdir.
Bir kıl içeren kıl keseleri alın çizgisi boyunca yer alırlar. Saçların içlerine doğru ilerledikçe kıl keseleri 2, 3 ya da 4 kıldan oluşan kümeler teşkil etmeye başlarlar.


figure_2

 

CANLANMA SAFHASI (ANAGENESİS)

Saçlarımızın yaklaşık %80’i bu safhaya aittir. 2 yıldan 6 yıla kadar sürer. Canlanma safhasına ait kıl keseleri yoğun bir etkinlikle karakterize olurlar. Bu safhada bulunan saçlar belirgin renge sahiptirler ve günde aşağı yukarı 0.035cm kadar uzarlar.

 

KATAGENESİS SAFHASI

Canlanma safhasını Katagenesis safhası takip eder ve bu safha yaklaşık olarak 2 hafta sürer. Kıl keselerinin etkinliği nihayete erer, ebatları küçülmeye başlar, kılların gelişimi durur ve düşmeye hazır hale gelir. Saçların yaklaşık olarak %1ile 2’si bu safhada bulunur. 

 

NİHAİ SAFHA (TELOGENESİS)

Nihai safha aşağı yukarı 3-4 ay sürer. Kıl keseleri etkisizleşir, saçların çıkması durur ve kıllar kıl keselerinde kalsalar da gelişmezler ve nihayet düşerler. Saçların yaklaşık %20’si bu nihai aşamada bulunur.

 

  Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.     Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.     Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.     Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.     Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.     Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.   
Send this to a friend
For your Information : Saçlarin yaşam döngüsü
Page URL : https://www.kordhairclinics.gr/tr/kadinlarda-sac-dokulmesi/saclarin-yasam-dongusu/