FUE

 

FUT ve FUE saç nakil tekniklerinin ayrıldıkları nokta, kıl keselerinin değişik toplanma biçimleridir.
Daha somut olarak: FUE ile her kıl kesesi, verici bölgenin farklı bölgelerinden tekil olarak alınırken FUT tekniğinde tersine, bütün kıl keselerinin oluşturduğu sürekli ağın ayırt edilmesi aracılığıyla elde edilirler. 

BERGMANN KORD’da  FUE tekniğinin uygulamasının temel avantajları şunlardır:

 • Kliniğimizde uyguladığımız FUE tekniğinin geliştirilmiş versiyonuyla yeni çıkan saçların oranı %90’a varmaktadır. Oysa dünya çapında bilindiği gibi, genelde yeni saçların ortalama çıkma oranı ancak %65 ile 70 arasındadır

 • Her seansta 700 ile 1.000 arasında kıl kesesi, yani 1.500-2.500 kadar kıl transfer etmemiz mümkündür

 • Saçlı kesimin yan taraflarında verici bölge de değerlendirilebilmektedir

 • Nakil edilen kıl keseleri küçüktür; çapları 0.5mm ile 1mm arasındadır

 • FUE görece daha az müdahaleci bir teknik olduğundan verici bölgedeki hasar hızla telafi edilmekte ve yeniden oluşum süreci hızlanmaktadır
   
 • Acısız bir tekniktir

 • Saçların doğal çıkma biçimlerini yeniden üretmekte ve bu şekilde de tamamen doğal sonuçların ortaya çıkmasını sağlamaktadır

 • FUE’nin birbirini izleyen iki aşaması için bekleme süresi 5 aydır. FUE’nin bir seansı birbirini izleyen iki gün içerisinde tamamlanmaktadır
   

 FUE’nin kısıtları:

 • FUT’a oranla seans başına daha az kıl kesesi sayısı sağlar. Bu da geniş seyrelmiş bölgelerin kapsanamadığı ve bir seansta tatmin edici bir yoğunluğun sağlanamadığı anlamına gelir
   
 • Verici bölgede mikroskopik beyaz noktalar kalır

 • Her seansın ardından verici bölgenin genişlik ve potansiyelleri daralmaktadır

 • Sürekli kıl kesesi alımı tekniğine oranla aynı kıl kesesi sayısı için daha fazla seans gerektirdiğinden daha zaman alan bir tekniktir
   
 • Birbirini izleyen seanslar, saç nakli masraflarını önemli ölçüde artırmaktadır
   
 • İşlem sırasında kıl keseleri özellikle bitkin düşmezler; ancak alınmaları sırasında yara almaları ihtimali daha yüksektir
   

Bu nedenlerden ötürü BERGMANN KORD doktorları FUE tekniğini özel durumlarda, seçmeci bir biçimde uygulamaktadırlar:

 • Verici bölgenin kıl dokusu seyrek olduğunda veya sınırlı elastikiyet söz konusu olduğunda ya da restorasyon konusunda özel bir zorluk söz konusu olduğunda
        
 • İlgili şahıs daha önce çok sayıda müdahaleye maruz kalmış olduğunda, verici bölgenin saç çıkma kaynaklarının sınırlanmış olduğu ve dolayısıyla da sürekli kıl kesesi alma tekniğinin uygulanamayacağı durumlarda
        
 • ‘Mini’ seansları tercih eden ilgililer için 
   
 • Sınırlı sayıda kıla ihtiyaç duyulduğunda (kaş ya da kirpiklerin biçimlendirilmesinde)

Herkes için uygun olan bir tekniğin olmadığını özellikle vurgulamak isteriz. Doktor, ilgili tüm parametreleri birlikte değerlendirerek (kıl kökü sayımı, yani trihorizogramma aracılığıyla gerçekleştirilen teşhis, kişisel muayene) her ilgili için hangi tekniğin uygun olduğuna ya da belli teknikler arasında nasıl bir karma uygulanacağına kesin olarak karar veren uzmandır.

Send this to a friend
For your Information : FUE
Page URL : https://www.kordhairclinics.gr/tr/sac-nakli/fue-2/