FUT

 

BERGMANN KORD hekimleri, saç naklinde dünya çapında uygulanan en gelişkin teknikleri kullanmaktadır:strong_hair
Saç naklinde en gelişmiş, en rafine ve en çok değer verilen teknik, FUT (Follicular Unit Transplantation) tekniğidir.

FUT istikrarlı olarak sac çıkan verici bölgeden kıl keselerinin seyrekleşen bölgeye taşınarak buraya yeniden ekilmesi şeklinde gerçekleşir. Bu suretle saçların doğal çıkma biçimi yeniden üretilmiş olur ve dolayısıyla da en doğal sonuç garanti edilmiş olur.

Kliniğimizin doktorları FUT’u 6 noktada geliştirip iyileştirmeyi başarmışlardır:

1. Müdahale esnasında acısız bir sürecin temin edilmesi ve sonrasında da yine acısız bir ameliyat sonrası sürecin sağlanması.

2. BERGMANN KORD’un hekimlerinin uyguladığı özel teknik, verici bölgede sadece uzmanların tespit edebileceği “görünmez bir iz” (invisible scar) bırakmaktadır. 

3. BERGMANN KORD’da saç nakli, bütünüyle hastaya uygun ve onun özelliklerine göre kişiselleşmiş bir uygulamadır. Zira hekimler her hasta için bir kişiselleşmiş sac nakil planı (PHTP) hazırlarlar. 

4. Birbirini izleyen iki seans arasında en kısa bekleme süresi, geçmişte mutlaka 6 aylık bir süre iken artık 4 ay olabilmektedir.

5. Hemen hemen hiçbir vakada a meliyat sonrası ödeme rastlanmamaktadır.

6. Gelişmiş FUT tekniği aracılığıyla, ekilmiş kıl keselerinin çıkmaları ve hayatta kalabilmeleri neredeyse mutlak bir başarıyla gerçekleştirilmektedir.

BERGMANN KORD’da saç nakli, öyle doğal ve uygun sonuçlar ortaya koymaktadır ki bu sonucun nasıl meydana geldiği kimse tarafından anlaşılamamaktadır.

Send this to a friend
For your Information : FUT
Page URL : https://www.kordhairclinics.gr/tr/sac-nakli/fut-2/