Androjenik sac dokulmesi

 

Androjenik sac dokulmesi

  

Androjenik kıl dökülmesi (alopekia) erkekler açısından en yaygın saç dökülmesi biçimidir. Bu tür, erkeklerde görülen saç dökülme vakalarının %95’inden sorumludur.bermann_1 Başlangıç safhasında alın çizgisinde gerileme gözlemlenmekte ve daha sonra da saçların ön ve tepe kısımlarında seyrekleşme ortaya çıkmaktadır. Saçların arka (art kafa bölgesi) ve yan (alın kemiğinin yan bölümleri) kısımları büyük ölçüde var olan kıllarını muhafaza ederler.

Androjenik kıl dökülmesi, saç dökülmesine kalıtsal eğilimi olan kişilerin kıl keselerine uzun süreli androjen etkisinden kaynaklanır. Daha analitik olarak:

Saç dökülmesi durumunda saçlarımızın ön ve tepe kısımları, testosteronun bir türevi olan didrotestosteron (DHT) hormonunun varlığına karşı oldukça dayanıksızdır. Testosteron, 5-aredüktaz enziminin (5-a reductase) etkisiyle DHT’ye dönüşür. DHT kıl keseleri üzerinde tesir ederek onların zamanla zayıflamasına yol açar. Kıl keselerinin bir kısmı etkisizleşir bir kısmı ise sağlıklı kıllar üretemeyecek ölçüde zayıflar: Bunlar çap ve uzunluk itibariyle giderek daha küçük ve daha açık renkte kıllar üretirler (hair miniaturization). Sonuç olarak tedrici olarak saç dökülmesi ve onun en yaygın biçimi olan andojen kıl dökülmesi gündeme gelir.

 

 

 

Gençlerde saç dökülmesi

 

testosterone_en

 

Gençlerde saç dökülmesi vakaları (genellikle 18 ile 25 yaşları arasında) özel bir bakım gerektirir. Zira saç dökülmesinin genel nedeni androjenik kıl dökülmesi olsa da gençler arasında protein, vitamin, metaller, aminoasitler gibi unsurlar açısından eksik beslenme, stres, uygunsuz çevre koşulları, değişik hastalıklar ya da ilaç tedavileri, fenomenin ortaya çıkmasını hızlandırır.
Genç yaşta saç dökülmesinin iki önemli özelliği söz konusudur:

1. İstikrarlı bir biçimde saç çıkan verici bölgeler (saçların arka ve yan kesimleri) saç dökülmesi bakımından istikrar kazanmamıştır. (Bu nedenle saç nakline yönelik her girişim daha sonraya ertelenmelidir)

2. Saç dökülmesi erken başladığından zaman içerisinde geniş ölçekte seyrekleşmeye yol açması büyük bir ihtimaldir. (Bu nedenle söz konusu durumla zamanında baş etmek gerekmektedir)

BERGMANN KORD bünyesinde gençler için özel bir saç dökülmesi bölümü hizmet vermektedir. Bu bölümde genç yaşta saç dökülmesine karşı Volumed ve Soft Laser tekniklerinin bileşiminden oluşan özel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.