Зошто трансплантација на коса во BERGMANN KORD?

 

Зошто трансплантација на коса во BERGMANN KORD?

 

 • Клиниката за трансплантација на коса BERGMANN KORD има повеќе од 36 години искуство во третмани при губење на коса, а медицинскиот тим има извршено повеќе од 60 илјади трансплантации на коса.

 • Како резултат на високиот степен на задоволство кај нашите пациенти BERGMANN KORD е признаен како една од најреномираните клиники за трансплантација на коса
 • Докторите од BERGMANN KORD се специјалисти за фоликуларни трансплантации на коса и се мошне умешни во изведување на најмодерните техники за трансплантација на коса Strip and FUE со кои се репродуцира природниот раст на косата.
 • Како резултат на големото искуство на нашиот медицински тим, најсовремените сознанија и нашата најнова технологија, нашата клиника обезбедува високо квалитетни трансплантации на коса.
 • Сите операции за трансплантација на коса се изведуваат во приватните модерни и специјално дизајнирани медицински клиники на BERGMANN KORD каде што се почитуваат најстроги протоколи за хигиена и безбедност.
 • Докторите од BERGMANN KORD им обезбедуваат на пациентите кои имаат проблеми со губитокот на коса искрена консултација и личен третман. Бидејќи нашите доктори ја почитуваат медицинската етика, тие го евалуираат секој случај поединечен случај и предлагаат соодветни реални опции за решавање на проблемот.
 • BERGMANN KORD можат да ви овозможат контакт со лицата кои подлегнале на трансплантација на коса во нашата клиника. Ќе ви биде дозволено од блиску да го погледнете одличниот квалитет на работа, вниманието кое се посветува на деталите и природниот естетски резултат.
 • Нашите доктори за трансплантација на коса внимателно ги следат сите нови развојни достигнувања со цел да бидат на врвот во областа на трансплантација на коса. Како членови на ISHRS тие редовно присуствуаат на Европските и глобалните конференции.
 • Утврден е висок степен на задоволство меѓу нашите пациенти.
 • Нашите доктори изработуваат индивидуален план за трансплантација на коса (PHTP) со цел да се осигураат дека трансплантацијата на коса ќе се вклопи во неговиот/нејзиниот профил.
 • BERGMANN KORD е на врвот на развојот на трансплантација на коса, веднаш ги имплементира најновите научни техники и константно ги збогатува неговите познавањата со последните медицински достигнувања.