Доктори за трансплантација на коса во Бергман Корд

 

Доктори за трансплантација на коса во BERGMANN KORDbergmann_kord_doctors

 

Секој медицински тим во BERGMANN KORD се состои од главен хирург за трансплантација, асистент на докторот, анестезиолог и специјализиран медицински персонал.Нашите доктори имаат големо искуство и познавања во изведување на операција на трансплантација на коса како резултат на нивните уникатни области на специјализација во полето на трансплантација на коса. Нивната естетска перцепција им дозволува во нивната работа да ги интегрираат вредностите на хармонија, симетрија, убавина и естетика, бидејќи финалниот резултат треба да биде без мана и на хируршко и на естетско ниво.

Докторите на BERGMANN KORD се членови на ISHRS и присуствуваат на нивните годишни состаноци. Тие внимателно ги следат сите нови достигнувања со цел да бидат на врвот на полето на трансплантација на коса.

Send this to a friend