FUE метод на трансплантација на коса

 

FUE метод на трансплантација на коса

 

Единствената разлика меѓу FUT (Strip) и FUE лежи во начинот на земање на влакната. Со FUE методата, фоликуларните единици се оделуваат една по една од донор областа, додека пак преку FUE фоликуларните единици се добиваат со единечно стрип оделување и стерео-микроскопска дисекција. Фоликуларните единици потоа се пласираат во областа на примачот со идентичен процес независно од методата на земање на влакната.

FUE се имплементира во одредени случаи (на пр. пациентите со ограничена донор област, пациенти со скалп со ограничена еластичност и итн).

Во некои случаи, може и да ги комбинираме FUT (Strip) и FUE методите, во сесија која се комплетира во рамките на 2 последователни денови.